Meny

För grundskola F-9

Här hittar du information om hur det fungerar med skolskjuts för elever F - 9. Med skolskjuts menas resan till och från skolan där kommunen erbjuder en så kallad basplacering. 

Ansökan om skolskjuts måste göras senast 15 april för att ditt barn ska kunna få skolskjuts till höstens skolstart, ny ansökan görs inför varje nytt läsår.

Ansök om skolskjuts 

Kostnadsfri skolskjuts

Följande kriterier behöver vara uppfyllda för att eleven ska få kostnadsfri skolskjuts. Du ansöker inför varje nytt läsår eftersom beslutet om skolskjuts fattas läsårsvis om maximalt ett år.

  1. Folkbokförd i Nyköpings kommun
  2. Inskriven i den av kommunen anvisade skolan (basplaceringsskola) eller inskriven i en vald skola i kommunen där skolskjutsen till den valda skolan inte kostar mera än den skulle gjort till den anvisade skolan.
  3. Uppfyller något av följande kriterier, långt avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

 Läs mer om kriterierna

 

Skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade

När vårdnadshavare väljer en annan skola än den anvisade (basplaceringsskolan) är huvudregeln att eleven inte har rätt till skolskjuts. Om eleven skulle haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola - och det samtidigt inte innebär en ökad ekonomisk eller organisatorisk svårighet för kommunen – kan eleven ha rätt till skolskjuts även till vald skola. 

 

Så här fungerar resan med buss eller taxi 

Resan går normalt från uppsamlingsplats/busshållsplats och tillbaka efter skoldagens slut. Skolskjuts åker man i första hand med buss i linjetrafik och i andra hand med skoltaxi eller taxi i linjetrafik. I vissa fall kan resan innebära skoltaxi till hållplats och därefter buss till skolan och tillbaka. 

 

Skoldagens ramtider styr

Skoldagen regleras av ramtider, det vill säga start och sluttider för merparten av elever som tillhör samma åldersgrupp. Skolskjuts till och från fritidshem anordnas inte. Skolskjuts från skola till fritidshem efter skolans slut kan ersätta hemresa för elever inskrivna i särskolan. 

 

Vårdnadshavarens ansvar

Du som vårdnadshavare ansvarar för ditt barn till och från uppsamlingsplatsen/busshållsplatsen. Ingen ersättningstrafik ordnas vid svårt väglag. 

 

Vem behöver ansöka om skolskjuts?

  • Alla elever som har fått erbjudande om skolskjuts enligt avståndsbestämmelserna, men av någon anledning inte kan åka buss utan i stället behöver åka skoltaxi.
  • Alla elever som behöver skolskjuts med anledning av trafikförhållanden, dokumenterad funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. 
  • Alla elever som har växelvis boende (50/50).

Vem behöver inte ansöka om skolskjuts?

Elever som har fått erbjudande under våren om skolskjuts med buss i kollektivtrafik enligt avståndsbestämmelserna behöver inte göra en ansökan utan endast svara JA på erbjudandet. Svaret ska skickas till skolskjuts@nykoping.se senast 15 april. 

Har du frågor?

Du hittar svaren på de vanligaste frågorna här.

Kontakta oss

Alla ärenden för skolskjuts, resebidrag och inackordering handläggs av enheten Samhällsbetalda resor på Samhällsbyggnad. Så här når du oss:

skolskjuts@nykoping.se
0155-24 83 90

Telefontid
vardagar kl. 09-12 och 13-16

 

För dig som har skolskjuts och behöver göra en avbokning

aterkommanderesor@sormlandstrafiken.se
0155-24 58 00

Telefontid
(öppet dygnet runt för avbokningar)

Skolskjuts för gymnasieelever
Hitta information och kontaktuppgifter

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: