Meny

Skolskjuts

Med skolskjuts menas den resa som går till och från den skola kommunen erbjudit eleven plats, en så kallad basplacering. Det kan vara i form av taxi eller buss med busskort.

Aktuell information inför skolstart

I följande länkar finner du praktiskt information med vad som gäller för dig som har ett beviljat beslut om skolskjuts med buss i kollektivtrafik och skoltaxi inför skolstart i Nyköpings kommun. Information om skolskjuts med buss i kollektivtrafikInformation om skolskjuts med skoltaxi.

Observera att du som tidigare tackat "ja" på erbjudandet om busskort via epost, behöver gå in och göra en ansökan i e-tjänsten.

Ansöka

Ansökan om skolskjuts inför höstterminen 2020 öppnar 15 februari. Sista dag för ansökan är 1 maj för att få skolskjuts till höstens skolstart.

Elever som är folkbokförda i Nyköpings kommun och uppfyller kriterierna för skolskjuts med anledning av avstånd blir erbjudna skolskjuts med busskort via ett informationsbrev. Informationsbrevet skickas hem till elever som börjar årskurs 4, årskurs 7 och första året på gymnasiet. För att tacka "ja" och få busskort ska en ansökan göras i e-tjänsten.

Vem ska ansöka?

Från 2 december 2019 har ansökan och beslutet om skolskjuts förlängts från att gälla endast ett läsår till att gälla ett helt stadie – till exempel hela mellanstadiet (årskurs 4-6). Undantag är Introduktionsprogrammen på gymnasiet och om beslutet gäller vinterdispens – då gäller fortfarande besluten ett läsår i taget.

De elever som i dagsläget har skolskjuts enligt tidigare beslut och är kvar i samma stadie, till exempel mellanstadiet, kommer automatiskt att få förlängt. Observera att du som tidigare tackat "ja" på erbjudandet om busskort via epost, behöver gå in och göra en ansökan i e-tjänsten. Logga in i e-tjänsten för att se ditt beslut. 

För elever med skolskjuts/elevresa baserat på ett läkarintyg, ber vi er kontrollera giltighetstiden på vårt beslut. Har beslut om skolskjuts/elevresa gått ut, behöver ni inkomma med en ny ansökan om skolskjus och ett nytt läkarintyg.

Turer, tidtabell och kontakt Sörmlandstrafiken

Planeringen av skolskjutsturerna sköts av Sörmlandstrafiken, det är även dem du kontaktar vid avbokning av turer. Det är Taxi Nyköping-Oxelösund AB, som utför turerna.

Kontaktvägar till Sörmlandstrafiken:

Du hittar alla tidtabeller på sormlandstrafiken.se eller i appen Sörmlandstrafiken.

Överklaga beslut

Läs mer här om hur du överklagar ett beslut. 

 

Kontakta oss

Alla ärenden för skolskjuts, resebidrag och inackordering handläggs av enheten Samhällsbetalda resor på Samhällsbyggnad. Så här når du oss:

skolskjuts@nykoping.se
0155-24 83 90

Telefontid
vardagar kl. 09-12 och 13-16

 

För dig som har skolskjuts och behöver göra en avbokning

aterkommanderesor@sormlandstrafiken.se
0155-24 58 00

Telefontid
(öppet dygnet runt för avbokningar)

Skolskjuts för gymnasieelever
Hitta information och kontaktuppgifter

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter