Skolskjuts

Här finns information om hur det fungerar med skolskjuts för elever i Nyköpings kommuns förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor samt gymnasiesärskolor. 

Med skolskjuts menas resa till och från den skola där kommunen erbjudit eleven plats (så kallad basplaceringsskola). Elev som valt en annan skola kan i vissa fall bli beviljad skolskjuts. Rättighet till skolskjuts är reglerat i skollagen samt i Nyköpings kommuns riktlinjer för skolskjuts.  

Ansök om skolskjuts

Läs om resebidrag och busskort för elever på gymnasiet. 

En elev kan få kostnadsfri skolskjuts om eleven är:

  • folkbokförd i Nyköpings kommun
  • inskriven i den av kommunen anvisade skolan (basplaceringsskola) eller inskriven i en vald skola i kommunen där skolskjutsen till den valda skolan inte kostar mera än den skulle gjort till den anvisade skolan. 
  • Uppfyller något av följande kriterier, långt avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Observera att alla tre kriterier måste vara uppfyllda och att ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår eftersom beslutet om skolskjuts fattas läsårsvis om maximalt ett år.

Så här fungerar resan med buss eller taxi

Resan går normalt från uppsamlingsplats/busshållsplats och tillbaka efter skoldagens slut. Skolskjuts åker man i första hand med buss i linjetrafik och i andra hand med skoltaxi eller taxi i linjetrafik. I vissa fall kan resan innebära skoltaxi till hållplats och därefter buss till skolan och tillbaka. 

Skoldagens ramtider styr

Skoldagen regleras av ramtider, det vill säga start och sluttider för merparten av elever som tillhör samma åldersgrupp. Skolskjuts till och från fritidshem anordnas inte. Skolskjuts från skola till fritidshem efter skolans slut kan ersätta hemresa för elever inskrivna i särskolan. 

Vårdnadshavarens ansvar

Du som vårdnadshavare ansvarar för ditt barn till och från uppsamlingsplatsen/busshållsplatsen. Ingen ersättningstrafik ordnas vid svårt väglag. 

Vem behöver ansöka om skolskjuts i Nyköpings kommun?

Vem behöver inte ansöka om skolskjuts?

Elever som har fått erbjudande under våren om skolskjuts med buss i kollektivtrafik enligt avståndsbestämmelserna behöver inte göra en ansökan utan endast svara JA på erbjudandet. Svaret ska skickas till skolskjuts@nykoping.se senast 15 april.

När ska man ansöka om skolskjuts?

För att skolskjutsbeslutet ska gälla från och med skolstart måste ansökan vara hos kommunen senast den 15 april. Ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår eftersom beslutet om skolskjuts fattas läsårsvis om maximalt ett år. Ansökningar under pågående läsår behandlas i turordning. 

Ta del av fler vanliga frågor och svar om skolskjuts.

 

Kontakta oss

Handläggning skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

skolskjuts@nykoping.se
0155 - 24 83 90

Telefontid
vardagar kl 09-12 och kl 13-16Skolskjuts för gymnasieelever

Hitta information och kontaktuppgifter

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: