Skolskjuts

Här finns information om hur det fungerar med skolskjuts för elever i grundskola och gymnasium i Nyköpings kommun.

Med skolskjuts menas den resa som går till och från den skola kommunen erbjudit eleven plats, en så kallad basplacering. Elever som valt en annan skola kan i vissa fall bli beviljad skolskjuts, kravet är då att kostnaden för resan ska motsvara kostnaden till den redan valda skolan. Rättighet till skolskjuts är reglerat i skollagen samt i Nyköpings kommuns skolskjutsriktlinjer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Nyköpings kommun.pdf

Ansök om skolskjuts 

Kontakta oss

Handläggning skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

skolskjuts@nykoping.se
0155 - 24 83 90

Telefontid
vardagar kl 09-12 och kl 13-16

 

För dig som har skolskjuts och behöver göra en avbokning

aterkommanderesor@sormlandstrafiken.se
0155-24 58 00

Telefontid
(öppet dygnet runt för avbokningar)

Skolskjuts för gymnasieelever

Hitta information och kontaktuppgifter

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter