Meny

Skolskjuts

Här finns information om hur det fungerar med skolskjuts för elever i grundskola och gymnasium i Nyköpings kommun.

Information om skolskjuts läsåret 2019-2020

Från och med höstens skolstart kommer planering av skoltaxiturer skötas av Sörmlandstrafiken, det är även dem du kontaktar vid avbokning av turer. Det är fortsatt samma transportör, Taxi Nyköping-Oxelösund AB, som utför turerna.

Nya kontaktvägar

Från och med terminsstarten gäller följande kontaktvägar till Sörmlandstrafiken:

Kontaktvägar till Nyköpings kommun

Appen Serviceresor Sörmland

Serviceresor Sörmland är en app som enkelt och smidigt erbjuder ett verktyg för att avboka resan, ha koll på förseningar och se var bilen befinner sig i realtid. Appen visar bokade resor i 14 dagar framåt*. Från och med den senaste uppdateringen kräver appen mobilt bank-ID för att logga in. Detta för att erbjuda en högre säkerhet för dig.

Förändring vid missad skoltaxitur

Om du inte åker med i förmiddagsturen utan att meddela Sörmlandstrafiken så sker avbokning automatiskt av hemresan. Då behöver vårdnadshavare ringa till kundservice och boka på resan igen om eleven ska åka på eftermiddagen. Påbokning måste ske senast två timmar innan planerad hämtningstid.

Aktuella tidtabeller

Du hittar alla tidtabeller på sormlandstrafiken.se eller i appen.

Vad är skolskjuts?

Med skolskjuts menas den resa som går till och från den skola kommunen erbjudit eleven plats, en så kallad basplacering. Elever som valt en annan skola kan i vissa fall bli beviljad skolskjuts, kravet är då att kostnaden för resan ska motsvara kostnaden till den redan valda skolan. Rättighet till skolskjuts är reglerat i skollagen samt i Nyköpings kommuns skolskjutsriktlinjer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Just nu är det ca 10 arbetsdagars handläggningstid för skolskjutsärenden.

Ansök om skolskjuts 

Kontakta oss

Alla ärenden för skolskjuts, resebidrag och inackordering handläggs av enheten Samhällsbetalda resor på Samhällsbyggnad. Så här når du oss:

skolskjuts@nykoping.se
0155-24 83 90

Telefontid
vardagar kl. 09-12 och 13-16

 

För dig som har skolskjuts och behöver göra en avbokning

aterkommanderesor@sormlandstrafiken.se
0155-24 58 00

Telefontid
(öppet dygnet runt för avbokningar)

Skolskjuts för gymnasieelever
Hitta information och kontaktuppgifter

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter