Skola för nyanlända

Här finns information om hur skolan fungerar för dig som har fått uppehållstillstånd eller söker asyl i Sverige och bor i Nyköpings kommun. 

Skolverkets webbplats finns information om hur svenska skolan fungerar. Du kan enkelt byta språk, lyssna på informationen och/eller titta på informationen som film. 

Här finns information för nyanlända om modersmålsundervisning i skolan i Nyköpings kommun. 

Ansökan om plats i förskola och skola

Barn som är 3 år och äldre har rätt att gå i förskola. Barn under 3 år har inte rätt till förskoleplats. Nyköpings kommun erbjuder barn från årskurs 1 plats i grundskolan. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Ansök om plats i förskola (ålder 1-5 år)

Kontakta handläggare för placering i förskola och fritidshem på 0155–24 80 60 eller barnplacering@nykoping.se. På denna sida kan du läsa mer om förskola i Nyköpings kommun. 

Ansök om plats i förskoleklass (ålder 6 år)

Gäller från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Läs mer om förskoleklass.

Ansök till årskurs 1-6 (ålder 7-12 år)

Nykomsten är en mottagningsenhet som tar emot nyanlända elever i åldern 7-12 år för att introducera dem i svenska skolan under 6-8 veckor. På Nykomsten blir barnets tidigare skolkunskaper kartlagda enligt skolverkets regler. Därefter sker överlämning till den ordinarie skolan. Nykomsten finns på Gruvans skola, Brandkärr. Kontakta personalen på telefon: 073-412 16 42 eller administratör Jessica Ewertsson på telefon: 0155 - 457056 . Läs mer om Grundskola.

Ansök till årskurs 7-9 (ålder 13-15 år)

På Nyköpings högstadium går elever i årskurs 7-9. Kontakta skolassistent Tina Eriksson 073 - 773 79 27. Du hittar ansökningsblanketten här. Läs mer om Grundskola.

Ansök till gymnasium (ålder 16-19)

Språkintroduktion får elever en start i gymnasieskolan, mer info hittar du här.  Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar kan välja att genomföra efter avslutad grundskola Kontaktuppgifter och mer information om gymnasiet får du här.

Ansök till SFI - vuxenutbildning (20 år och uppåt)

Utbildningen ger vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning. Läs mer om SFI.

Behörighet

Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare på Campus Nyköping har du som saknar grundläggande kunskaper i svenska och:

  • är skriven i Nyköpings kommun
  • har ett fullständigt personnummer
  • har fyllt 20 år

Kontakta oss

Enhetschef Kvalitet och Integration

Susanne Svedberg
susanne.svedberg@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter