Skola för nyanlända

Här finns information om hur skolan fungerar för dig som har fått uppehållstillstånd eller söker asyl i Sverige och bor i Nyköpings kommun. 

Skolverkets webbplats finns information om hur svenska skolan fungerar. Du kan enkelt byta språk, lyssna på informationen och/eller titta på informationen som film. 

Här finns information för nyanlända om modersmålsundervisning i skolan i Nyköpings kommun. 

Ansökan om plats i förskola och skola

Barn som är 3 år och äldre har rätt att gå i förskola. Barn under 3 år har inte rätt till förskoleplats. Nyköpings kommun erbjuder barn från årskurs 1 plats i grundskolan. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Ansök om plats i förskola (ålder 1-5 år)

Kontakta handläggare för placering i förskola och fritidshem på 0155–24 80 60 eller barnplacering@nykoping.se.
Läs mer om förskola i Nyköpings kommun. 

Ansök om plats i förskoleklass (ålder 6 år)

Gäller från höstterminen det år barnet fyller 6 år.
Läs mer om förskoleklass.

Ansök till årskurs 1-6 (ålder 7-12 år)

Nykomsten är en mottagningsenhet som tar emot nyanlända elever i åldern 7-12 år för att introducera dem i svenska skolan under 6-8 veckor. På Nykomsten blir barnets tidigare skolkunskaper kartlagda enligt skolverkets regler. Därefter sker överlämning till den ordinarie skolan. Nykomsten finns på Gruvans skola, Brandkärr. Kontakta personalen på telefon: 073-412 16 42 eller administratör Jessica Ewertsson på telefon: 0155-45 70 56 .
Läs mer om grundskolan.

Ansök till årskurs 7-9 (ålder 13-15 år)

På Nyköpings högstadium går elever i årskurs 7-9. Kontakta skolassistent Tina Eriksson 073 - 773 79 27. Du hittar ansökningsblanketten här.
Läs mer om grundskolan.

Ansök till gymnasium (ålder 16-19)

Språkintroduktion får elever en start i gymnasieskolan, mer info hittar du här.  Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar kan välja att genomföra efter avslutad grundskola Kontaktuppgifter.
Läs mer om gymnasiet.

Ansök till SFI - vuxenutbildning (20 år och uppåt)

Utbildningen ger vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning.
Läs mer om SFI.

Behörighet

Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare på Campus Nyköping har du som saknar grundläggande kunskaper i svenska och:

  • är skriven i Nyköpings kommun
  • har ett fullständigt personnummer
  • har fyllt 20 år

Kontakta oss

Enhetschef Kvalitet och Integration

Susanne Svedberg
susanne.svedberg@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter