Toleransprojektet

Här får du som deltagare lära dig om allas lika värde. Projektet handlar om att jobba långsiktigt för social sammanhållning. Det handlar om att få unga människor att hitta sin roll och identitet i ett positivt socialt sammanhang, lära dem om mänskliga rättigheter, intoleransens konsekvenser, förutsättningar för demokrati och samexistens.

Vad är Toleransprojektet?

Toleransprojektet är ett nationellt nätverk som har funnits i närmare tjugo år. Fokus ligger på demokrati, värdegrund och tolerans och målgruppen är elever i årskurs 8. Toleransprojektet har uppmärksammats av FN som en fungerande strategi i arbetet med att öka den sociala sammanhållningen bland ungdomar.

Toleransprojektet i Nyköpings kommun genomförs som ett samarbete mellan Barn Utbildning Kultur och Social omsorg och kommer att löpa över tre år med start höstterminen 2016. Målsättningen är att verktyg från Toleransprojektet ska implementeras i arbete med ungdomars livsvärld även efter projekttidens slut.

Vad är syftet?

Projektets syften är att öka förståelsen för alla människors lika värde hos ungdomar och ge dem verktyg att reflektera över sina egna och andras sociala roller och identiteter. Genom att arbeta med unga människors självbild, självförtroende och tillit är målet att hjälpa dem hitta en plats i samhällsgemenskapen.

På samhällsnivå verkar Toleransprojektet långsiktigt och förebyggande för ökad social sammanhållning. På individnivå stimulerar Toleransprojektet den unga människan att medvetet välja att vara den bästa versionen av sig själv, i ett nytt socialt sammanhang.

Hur går det till?

Projektet ger eleven möjlighet att fördjupa sig i framförallt historia, religion, samhällskunskap, skrivande och talande. Eleverna diskuterar, skapar, skriver och samarbetar med utgångspunkt i fakta, frågor och berättelser som rör Förintelsen och andra omvälvande händelser i mänsklighetens historia. Toleransprojektet arbetar i första hand med demokrati, mänskliga rättigheter, etiska dilemman och existentiella frågor.

Två grupper med 25 elever vardera deltar i Toleransprojektets undervisning. Eleverna har olika etniska, sociokulturella och ekonomiska bakgrunder och får undervisning varannan vecka utanför ordinarie skolmiljö. Varje gång finns tid avsatt för läxor.

Mot slutet av Toleransprojektet görs en resa till Förintelsens minnesplatser i Polen. Resan innebär att eleverna får uppleva och reflektera kring de teman och frågor som behandlats i projektets undervisning. Resan är också en viktig del i att bygga social sammanhållning och gemenskap.

Vilka elever deltar?

Elever i årskurs 8 kan ansöka om en plats i Toleransprojektet. Det finns 50 platser per år och urvalet görs i första hand av skolpersonalen med stöd av projektgruppen.

För läsåret 18/19 kan elever från Nyköpings högstadium, Mikaeliskolan, Vittra Kungshagen, Fokusskolan och Nyköpings Friskola ansöka om att vara med i projektet.

Vilka arbetar i projektet?

Projektgruppen består av två toleranspedagoger och en ungdomsstödjare. De arbetar nära lärare, elevhälsa, skolledning och övrig skolpersonal från de skolor som deltar.

Hur finansieras projektet?

Nyköpings kommun satsar närmare 5 miljoner kronor på Toleransprojektet. Pengarna för projektet kommer från kommunens sociala investeringsfond som har till syfte att göra investeringar som på lång sikt återbetalar sig genom minskade kostnader för sociala åtgärder i framtiden. De socioekonomiska vinsterna för projektet är stora sett över tid enligt rapporten "Intoleransens pris" framtagen av bland annat Stiftelsen Teskedsorden. Rapporten finns på www.utanforskapetspris.se

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: