Personuppgifter och GDPR

All information som går att koppla till en specifik individ räknas som en personuppgift. Hur personuppgifter får behandlas anges i dataskyddsförordningen, som är till för att skydda den personliga integriteten.

Förskola och skolan behandlar på olika sätt elevernas personuppgifter i databaser, register och IT-system. Det är nödvändigt för att såväl myndighetsutövning (till exempel betyg), pedagogisk administration (till exempel närvaro) och pedagogik (till exempel GSuite) ska fungera. Här kan du läsa mer om hur vi inom divison Barn Utbildning Kultur hanterar personuppgifter. 

Detta är tillåtet enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

All personal får utbildning om GDPR och vilka riktlinjer som gäller när vi behandlar personuppgifter.

För att vi ska kunna använda olika molntjänster krävs att en del information om användare lämnas över till molntjänstleverantören. Detta regleras i ett biträdesavtal, som enligt GDPR tydligt anger vilka uppgifter som lämnas ut, var de lagras och hur länge uppgifterna sparas.

Här kan du läsa om hur Nyköpings kommun i sin helhet arbetar med hantering av personuppgifter samt kontaktuppgifter till kommunens dataskyddsombud. 

Svenskt skolfoto och skolkatalogen

Svenskt Skolfoto är medlem i SER (Sveriges Elevfotografers Riksförbund) och följer den överenskommelse som träffats med Datainspektionen om behandling av personuppgifter i skolfotoverksamhet.

Skolan eller Svenskt Skolfoto informerar alltid innan en skolfotografering. Ska inte ditt barn delta i skolfotograferingen ber vi dig anmäla detta till skolan eller Svenskt Skolfoto. 

Svenskt Skolfoto skickar hem en beställningsblankett så snart bilderna finns tillgängliga på deras webbshop. Ditt barns foto är låst och du loggar in på Svenskt Skolfotos webbsida med hjälp av bildkoden som du hittar på beställningsblanketten. 

Läs om samtycke till skolfoto och skolkatalogen på Svenskt Skolfotos webbsida.  

Samtycke för publicering av foto, film och namn i Nyköpings kommuns kanaler

I dagens samhälle sprids mycket fotomaterial via bloggar och sociala media, till exempel Facebook och Instagram. Ditt barns förskola eller skola kanske har en blogg eller en webbsida där foton publiceras.

Du som vårdnadshavare lämnar ditt samtycke för publicering av foto, film och namn till verksamheten via en blankett. Blanketten delas ut vid terminsstarten varje höst. Du kan närsomhelst ändra eller återkalla ditt samtycke.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: