Modersmålsundervisning

Här får du mer information om modersmålsstöd i förskolan och modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan och gymnasiet. 

Som stöd till barn och elever med annat modersmål än svenska erbjuder Nyköpings kommun modersmålsstödjare till barn och elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Undervisningen ska bidra till att eleverna får kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

För barn som går i förskola eller förskoleklass finns modersmålsstöd. Det betyder att barnet får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I Nyköpings kommuns förskolor erbjuder vi modersmålsstöd i arabiska och somaliska. I förskoleklass erbjuds modersmålsstöd i flera språk.

Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasium

För elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet eller gymnasiesärskolan finns modersmålsundervisning och studiehandledning. I grundskolan sker modersmålsundervisningen oftast på eftermiddagar efter skoltid och är ett eget ämne som eleven får betyg i årskurs 6-9. Här kan du läsa mer om regler och elevens rätt till modersmålsundervisning.

Ansök om modersmålsundervisning

Om en elev vill delta i modersmålsundervisning måste vårdnadshavare skicka in en ansökan till elevens skola. Ansökan går att göra genom att ladda ner och fylla i blanketten ansökan modersmålsundervisning. Efter din ansökan kommit till oss kontaktar vi dig med beslut och mer information.

Ansökan modersmålsundervisning

Du skriver det språk du önskar modersmålsundervisning i. För att ett språk ska bli aktuellt för modersmålsundervisning krävs minst fem (5) ansökningar i samma språk.

Säga upp modersmålsundervisning

Vårdnadshavare måste säga upp elevens plats skriftligt om modersmålsundervisningen ska avslutas. Blanketten lämnas in till elevens skola.  

Uppsägning modersmålsundervisning

Studiehandledning

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Det gäller om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Skolans rektor bestämmer tillsammans med ämneslärare hur många studietimmar som behövs för varje elev, och under hur lång period eleven kan få studiehandledning.

Kontakta oss

Resultatenhetschef modersmål och studiehandledning

Ihsan Batti
073 - 149 31 26
ihsan.batti@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter