Meny

Nybygget

Välkommen till Nybygget - ett kreativt återanvändningscenter. Hit kan barn och pedagoger från Nyköpings kommunala förskolor komma och skapa, hämta material eller bara inspireras.

Företag, arbetsplatser och privatpersoner skänker material till det kreativa återanvändningscentret som kallas Nybygget. Materialet används sedan i förskolan. Pedagoger kan komma hit och hämta spillbitar av mattor, papprör, kabelbitar och gamla sängben vilket kan bli till fina experiment för barnen i förskolan. Det återanvända materialet blir en motvikt till färdigproducerat lekmaterial och blir en del i förskolornas arbete med lärande för hållbar utveckling.

Vad finns här?

Vi tar tillvara på företags rest- och spillprodukter, sånt som annars gått i soporna. Har du rensat ut dina skåp och lådor hemma, kan du som privatperson även skänka material genom Nybyggets container som finns placerad ute på Björshult. Vi tar tacksamt emot knoppar och handtag, papper, kakelplattor, porslin, husgeråd, kastruller, formar, barnböcker, spel, ramar, tyger och garner och dylikt. 

Hos oss får materialet en ny chans!

Vad är tanken med Nybygget?

Förskolan har uppdraget att verka och bidra till en hållbar utveckling. Nybygget tar tillvara på de resurser som vi har genom att samla återanvändningsmaterial. Vi vill också öka medvetenheten kring konsumtionen och dess påverkan på vår jord. 

Genom återbruksmaterialet får barnen använda sin fantasi och kreativitet på ett annat plan än i verksamheter och aktiviteter med färdigproducerat material. Lek och skapande får större möjligheter och potential. I och med detta stimuleras utvecklingen av de entreprenöriella kompetenserna, som även benämns som framtidskompetenser. Exempel på dessa är bland annat mod, självkänsla, ansvar, motivation och framtidstro. Utvecklandet av dessa framtidskompetenser ger oss bättre förutsättningar att möta morgondagen utifrån ett hållbart pespektiv.

Centret fungerar också som en mötesplats där nätverk och forum för förskolans pedagoger hålls.

 

Kontakta oss

Vill du skänka material?

Kontakta oss på:
nybygget@nykoping.se
073-149 30 49

Besöksadress

Lennings väg 7

Öppettider: 

Tisdagar kl 9-12 för förskoleklasser

Onsdagar och torsdagar kl 9-12 för förskolor

Du behöver anmäla ditt besök på max 15 barn per gång

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter