Meny

Synpunkter eller klagomål på skolverksamheten

Underrubrik saknas

Har du synpunkter eller klagomål på förskoleklassen, fritidshemmet eller skolan? Då vill vi gärna veta det så att vi tillsammans med dig som vårdnadshavare och dig som elev kan utveckla och förbättra verksamheten.

Så här gör du om du vill lämna in klagomål eller synpunkter:

1. Kontakta personalen på skolan.

Har du en synpunkt eller ett klagomål på något i förskoleklassen, fritidshemmet eller skolan är det viktigt att du först vänder dig direkt till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig klasslärare/mentor eller ansvarig pedagog på fritids så att de får möjlighet att möta synpunkten eller klagomålet. Om du efter den kontakten inte får gehör kan du gå vidare till skolledningen, punkt 2.

2. Kontakta skolledningen

Tycker du inte att du har gehör från förskoleklassens, fritidshemmets eller skolans personal kan du istället vända dig till skolledningen.

Om du efter den kontakten inte får gehör kan du gå vidare till huvudman, punkt 3.

3. Kontakta huvudman (Barn, utbildning och kultur Nyköpings kommun)

Tycker du inte att du fått gehör från skolledningen vänder du dig till huvudman. Om du efter den kontakten inte får gehör kan du gå vidare till Skolinspektionen, punkt 4.

4. Kontakta Skolinspektionen

Om du upplever att du inte får gehör av huvudman kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. 

 

 

Kontakta oss

Östra skolan

ostraskolan@nykoping.se


Madeleine Karlsson, administratör
0155-24 78 43
madeleine.karlsson@nykoping.se

Katja Ahlin, biträdande rektor (åk 4 - åk 6)
0155-24 88 27

Per Eklund, biträdande rektor (Fsk - åk 3)
0155-24 82 72

Carina Hall, rektor
0155-24 88 20

Adress
Östra skolan
Östra stationsgatan 2
611 33 Nyköping

Fritids

ostra.fritids@nykoping.se

Kometen
0155-24 78 52 
073-773 72 96

Månen
0155-24 78 35
073-773 72 58

Solen
073-773 71 72

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: