Meny

Inkomstjämförelse

Vid inkomstjämförelse tittar vi på hur mycket fritidshemsavgift du har betalat under det aktuella året. En kontroll av inkomsten görs varje år.

Nyköpings kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt fritidshemsavgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild faktura att betala.

Vid inkomstjämförelse går vi två år tillbaka i tiden och jämför inlämnade inkomstuppgifter till kommun med taxeringsuppgifter från Skatteverket. 

Korrigering av avgiften sker om den inkomst du lämnat till kommunen inte stämmer överens med din deklarerade inkomst. Du får antingen tillbaka pengar eller behöver betala. 

Meddela rätt inkomst

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att fritidshemsavgift för hushållet blir rätt. Fritidshemstaxan grundas på hushållets totala inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Om du har delad vårdnad och delad faktura påverkas båda hushållen av en inkomständring. Därför är det extra viktigt att du uppger aktuell inkomst så att båda hushållen betalar rätt avgift. 

Frågor och svar om inkomstjämförelse

Hur vet jag om jag får pengar tillbaka? 

Din fritidshemsavgift baseras på din inlämnade inkomstuppgift. Om denna uppgift inte stämmer överens med den uppgift som vi får ifrån skatteverket om din deklarerade inkomst så korrigeras detta genom att du antingen får tillbaka pengar eller behöver betala (får en faktura).

Det får du veta genom att titta på din faktura.

  • Om det står ett minustecken (-) framför beloppet då ska du få tillbaka pengar. Om du sedan tidigare har en skuld till kommunen, räknas skulden av med motsvarande summa som du annars skulle få tillbaka.
  • Om det inte står ett minustecken framför beloppet ska du betala till kommunen.

Jag har betalat fritidshemsavgift varje månad men får ändå en faktura med inkomstjämförelsen, varför då?

Att inkomstuppgiften inte stämmer kan bero på flera saker. Det är din årsinkomst delat på 12 som ligger till grund för avgiften. Om du angett att du ska tjäna 0 kr men sedan arbetat tillfälligt, till exempel under sommaren, så kommer den inkomsten att delas med 12 och ligga till grund för avgift. Eventuell övertidsinkomst räknas också in.

Jag har fått ändrad fritidshemsavgift trots att jag inte ändrat min inkomst, varför?

Om du har delad vårdnad och delad faktura påverkas båda hushållen av en inkomständring. Därför är det extra viktigt att du uppger aktuell inkomst så att båda hushåll betalar rätt avgift.

Vad ska jag göra om jag inte har möjlighet att betala just nu?

Kontakta en handläggare för förskola- och fritidshemsplacering via barnplacering@nykoping.se. 

Kontakta oss

Handläggare Förskola och Fritidshem

Telefontid vardagar klockan 10.00-12.00 
0155-24 80 60 
barnplacering@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: