Inkomstuppgift

Här kan du läsa om vad som gäller när du får en förändrad inkomst samt hur du ändrar dina inkomstuppgifter. 

Avgift räknas per månad med hushållets samlade bruttoinkomst som grund. Din inkomst uppdateras inte automatiskt. Om din inkomst ändras ska du lämna dina nya inkomstuppgifter till kommunen.

Lämnar du inte inkomstuppgifter för hushållet så debiteras du för maxtaxa enligt kommunens avgiftsregler.

Du kan enkelt ändra inkomstuppgift via e-tjänst.

Till e-tjänsten

Här hittar du instruktioner för hur du ändrar inkomst i e-tjänsten.

Har du inte Bank-ID kan du ändra inkomstuppgift via blankett.

Riktlinjer för avgifter inom förskola och fritids

Tänk på att du måste göra dina ändringar före den sista i månaden för att vara med vid beräkningen av nästa månads avgift. För egna företagare och andra som kan ha svårt att beräkna sin inkomst kan en individuell beräkning ske.

Inkomstuppgift

För att kommunens handläggare ska kunna debitera rätt belopp är det viktigt att du som vårdnadshavare lämnar inkomstuppgift för både dig och eventuell partner/sambo.Handläggaren på kommunen kan även be dig att lämna in inkomstuppgift om du inte har gjort detta. Du kan också på begäran av kommunens handläggare få lämna uppgifter om aktuella förhållanden.

Avgiften baseras på din skattepliktiga inkomst. 

Följande räknas inte som inkomst:

  • Försörjningsstöd
  • Barnbidrag
  • Bostadsbidrag
  • Underhållsstöd
  • Studiemedel (lån och bidrag)
  • Familjehemsersättningens omkostnadsdel
  • Etableringsstöd för nyanlända

Förändrade familjeförhållanden

Om förhållandena i familjen förändras – till exempel på grund av separation eller sammanboende – påverkar detta avgiften. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i hushållet. Detta ska meddelas till handläggarna via telefon eller epost. 

Nyköpings kommun genomför årligen en inkomstjämförelse mellan de inkomster som ni lämnar till handläggare och de uppgifter ni lämnat till Skatteverket. Läs gärna mer om inkomstjämförelse.

Gemensam vårdnad

Avgift tas ut från båda hushållen där vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, barnet växelbor och båda har behov av barnomsorg. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll.

Här hitar du riktlinjer för avgifter i förskola och fritids.

Kontakta oss

Handläggare Förskola och Fritidshem

Telefontid vardagar klockan 10.00-12.00 
0155-24 80 60 
barnplacering@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny