Meny

Fritidshem

Innan och efter skoldagen börjar erbjuds barn från förskoleklass till och med årskurs sex plats på ett fritidshem. Fritidshemmen brukar erbjuda olika aktiviteter och utflykter och finns på varje skola.

Här kan du läsa om barns rätt att vara på fritidshem samt vilka regler och villkor som gäller för de kommunala fritidshemmen. 

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring som gäller för alla barn, elever, ungdomar och andra grupper som ingår i den kommunala verksamheten. 

Ansöka om plats

Du kan när som helst under året söka till de kommunala fritidshemmen om du ska flytta inom eller till Nyköping eller av annan anledning ska byta fritids.

Om ditt barn nu går i förskolan och ska börja i förskoleklass kan du ansöka om fritids tidigast sex månader före önskad start på fritids.

De fristående fritidshemmen kontaktar du direkt för att ansöka om plats.

Ansök om plats

Schema

Tänk på att du måste lägga in schema med en veckas framförhållning. Schemat ska visa vilka tider barnet ska vara på fritidshemmet.

Lägga in / Ändra schema

Ansöka om byte av fritidshem

Ska du flytta ditt barn till ett annat fritidshem kan du använda vår e-tjänst eller denna blankett för att byta plats.

Säga upp plats

När ditt barn inte längre behöver sin plats ska du säga upp den.

Säga upp plats 

Uppsägningstiden är 1 månad från att handläggare har tagit emot uppsägningen.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats i förskola eller fritidshem inom de närmaste fyra månaderna, får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Vid växelvis boende

Om vårdnadshavarna är separerade och båda har plats så ansvarar respektive vårdnadshavare för att säga upp sin plats.

Om fritidshem

Information om olika fritidshem hittar du i anslutning till informationen om respektive skola. 

Kontakta oss

Handläggare Förskola och Fritidshem

Telefontid vardagar klockan 10.00-12.00 
0155-24 80 60 
barnplacering@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: