Grundskola

Här hittar du information om alla grundskolor i Nyköpings kommun.

Placering

Nyköpings kommun ansvarar för att alla barn folkbokförda i kommunen som har skolplikt får den utbildning de har rätt till. Alla barn har rätt till en placering inom rimligt avstånd till sitt hem.

För att kunna erbjuda alla elever en plats på en skola nära hemmet använder Nyköpings kommun så kallad basplacering. Det innebär att varje kommunal grundskola har ett upptagningsområde och att elever som bor inom detta område basplaceras på denna skola. 

Se på kartan var skolorna finns.

Välja annan skola

Du som vårdnadshavare har rätt att välja en annan skola för ditt barn. Önskar du att ditt barn ska gå på en annan kommunal grundskola använder du blanketten ”Byte av kommunal grundskola”. Ibland är det fler som önskar en viss skola än vad det finns platser, vilket kan innebära att du får avslag på din ansökan. Du kan även använda denna blankett om du vill byta från fristående skola till kommunal skola för ditt barn.  

Om du vill att ditt barn ska gå på en fristående skola ska du kontakta denna skola för att få information om hur du ansöker om plats.

Tänk på att valet av skola kan påverka rätten till skolskjuts.

Folkbokförd i annan kommun

Om du som vårdnadshavare vill ansöka till någon av Nyköpings kommuns kommunala grundskolor för ditt barn som inte är folkbokfört i Nyköping behöver du ansöka genom ansökningsblankett. Detta gäller om ni avser att bo kvar i er nuvarande kommun eller om ni avser att flytta till Nyköpings kommun. 

Läs mer om hur du ansöker här.

Du som avser att bo kvar i din nuvarande hemkommun kommer få svar på ansökan när Nyköpings kommun fattat beslut om mottagande. Som regel beviljas inte skolskjuts för elever folkbokförda i annan kommun.

Skolskjuts

Skolskjutsärenden hanteras av enheten Samhällsbetalada resor på Samhällsbyggnad. Läs mer om skolskjuts här. 

Skolplattform

För dig med barn i kommunal förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasium använder vi systemet Schoolsoft. Läs mer om hur du som vårdnadshavare hittar mer information om systemet samt länkar till inloggning och instruktioner.

Mer information

Läs mer om skolval på skolverket.se.

Besök gärna skolornas webbsidor:

Grundskolor i Nyköpings kommun

Publicerad: 2018-05-30
Uppdaterad: 2023-08-28