Förskola

Här finns information om hur du ansöker om plats, säger upp plats, ändrar inkomstuppgifter eller säger upp plats i förskolan.

Skolplattform

För dig med barn i kommunal förskola, grundskola eller fritidshem använder vi systemet Schoolsoft. Här hittar du mer information och Schoolsoft.

Läs mer och ansök om eller hantera förskoleplats 

Ansöka om plats

Du kan när som helst under året söka till de kommunala förskolorna. De fristående förskolorna kontaktar du direkt för att ansöka om plats.

Använd vår e-tjänst för att: 

 • Ansöka om plats
 • Tacka ja eller nej till erbjuden plats
 • Ansöka om byte av förskoleplats
 • Säga upp plats

Till e-tjänsten

Om du fått ett erbjudande om plats i förskolan behöver du tacka ja eller nej till platsen. 

Plats erbjuds så långt som möjligt utifrån ditt önskemål. Klarar vi inta att erbjuda plats enligt ditt önskemål inom fyra månader kan plats erbjudas inom hela kommunen istället.

När ditt barn inte längre behöver sin förskoleplats ska du säga upp den.

Här kan du läsa mer om regler och avgifter.

Ansöka om plats för barn folkbokförda i annan kommun

För barn/elever som är folkbokförda i en annan kommun, som vill ansöka om plats i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Nyköpings kommun används denna blankett eller e-tjänst.

Lägga in eller ändra schema

Du kan registrera eller ändra schema:

Tänk på att du måste lägga in schema med 2 dygns framförhållning. Schemat ska visa vilka tider barnet ska vara på förskolan.

Ändra inkomstuppgifter

Avgift räknas per månad med hushållets samlade bruttoinkomst som grund. Din inkomst uppdateras inte automatiskt. Om din inkomst ändras ska du därför lämna dina nya inkomstuppgifter till kommunen.

Lämnar du inte inkomstuppgifter för hushållet så debiteras du för maxtaxa enligt kommunens avgiftsregler. 

Du kan enkelt ändra inkomstuppgift via e-tjänst. 

Till e-tjänsten

Här hittar du instruktioner för hur du ändrar inkomst i e-tjänsten.

Har du inte Bank-ID kan du ändra inkomstuppgift via blankett.

Tänk på att du måste göra dina ändringar före den sista i månaden för att vara med vid beräkningen av nästa månads avgift. För egna företagare och andra som kan ha svårt att beräkna sin inkomst kan en individuell beräkning ske.

Läs mer om inkomstuppgift och vad som räknas som inkomst samt övriga regler på denna webbsida.

Tacka ja eller nej till erbjuden plats

Om du fått ett erbjudande om plats i förskolan behöver du tacka ja eller nej till platsen. 

Plats erbjuds så långt som möjligt utifrån ditt önskemål. Klarar vi inta att erbjuda plats enligt ditt önskemål inom fyra månader kan plats erbjudas inom hela kommunen istället.

Använd vår e-tjänst för att: 

 • Ansöka om plats
 • Tacka ja eller nej till erbjuden plats
 • Ansöka om byte av förskoleplats
 • Säga upp plats

Till e-tjänsten

Här kan du läsa mer om regler och avgifter.

Säga upp plats

När ditt barn inte längre behöver sin förskoleplats ska du säga upp den.

Uppsägningstiden är 1 månad, från att handläggare har tagit emot uppsägningen.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats i förskola eller fritidshem inom de närmaste fyra månaderna, får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Vid växelvis boende
Om vårdnadshavarna är separerade och båda har plats på förskola så ansvarar respektive vårdnadshavare för att säga upp sin plats.

Använd vår e-tjänst för att: 

 • Ansöka om plats
 • Tacka ja eller nej till erbjuden plats
 • Ansöka om byte av förskoleplats
 • Säga upp plats

Till e-tjänsten

Har du inte bank-ID kan du säga upp plats via blankett. 

Ansöka om byte av förskoleplats

Vill du byta förskola gör du en ansökan om det i e-tjänsten. Du kan när som helst under året göra en ansökan om byte av förskola. De fristående förskolorna kontaktar du direkt för att ansöka om plats.

Till e-tjänsten

Kontakta oss

Handläggare Förskola och Fritidshem

Telefontid vardagar klockan 10-12 
0155-24 80 60 
barnplacering@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter