Meny

Förskola

Här kan du läsa om den kommunala förskolan i Nyköpings kommun, göra din ansökan eller ändra uppgifter. Du kan även jämföra förskolor via vår e-tjänst.

Läs mer om barns rätt att vara på förskola och vilka regler och avgifter som gäller för de kommunala förskolorna. 

Läs om vilka förskolor som finns i Nyköping

Ansöka om plats

Du kan när som helst under året söka till de kommunala förskolorna. De fristående förskolorna kontaktar du direkt för att ansöka om plats.

Ansöka om plats

Ändra schema

Tänk på att du måste lägga in schema med en veckas framförhållning.
Schemat ska visa vilka tider barnet ska vara på förskolan.

Lägga in / Ändra schema  

Ansöka om byte av förskoleplats

Vid byte av förskola använder du vår e-tjänst 

Säga upp plats

När ditt barn inte längre behöver sin förskoleplats ska du säga upp den. 

Säga upp plats 

Uppsägningstiden är 1 månad, från att handläggare har tagit emot uppsägningen.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats i förskola eller fritidshem inom de närmaste fyra månaderna, får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Vid växelvis boende

Om vårdnadshavarna är separerade och båda har plats på förskola så ansvarar respektive vårdnadshavare för att säga upp sin plats.

Kontakta oss

Handläggare Förskola och Fritidshem

Telefontid vardagar klockan 10-12 
0155-24 80 60 
barnplacering@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: