Frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren kring valet till Nyköpings gymnasium.

Har du frågor kring ditt gymnasieval ber vi dig besöka webbsidan Mitt Gymnasieval.

Besvarade frågor

Frågor och svar

Hur hittar jag information om vilka kurser som ska väljas inom aktuellt program och vilka konsekvenser valen får?

Information om aktuella kurser inom respektive program ges i klassrummet av SYV/mentor under februari/mars innan val till nästa årskurs ska göras. De olika valens effekter gås igenom tillsammans med eleverna. 

Önskar elev mer eller fördjupad information går det bra att boka tid hos sin studie- och yrkesvägledare. 

 

Jag undrar vilka utbildningar ni har?

Du hittar alla våra gymnasieprogram och inriktningar här på webben.

Jag har inte fått mitt betyg hemskickat efter avslutat årkurs 1, hur gör jag för att få det?

Har du studieår kvar att göra så finns dina "betyg" i din studieplan i Dexter. Vill du ha dem utskrivna kan du kontakta expeditionen/receptionen på din enhet.

Tilldelas det skoldatorer för de nya eleverna som börjar teknikprogrammet?

Ja, alla våra elever kan kvittera ut en lånedator under sin studietid. Du kan läsa mer här.

Hej, jag är nyinflyttad till Nyköping och undrar om det finns plats på Samhällsvetenskapliga programmet i årskurs 2?

Hej och välkommen till Nyköping! Har du frågor om dina fortsatta studier vid en flytt bör du kontakta din Studie- och yrkesvägledare på den skola du ska lämna. Ni kontaktar sedan tillsammans vår skola, där bland annat en av våra Studie - och yrkesvägledare kan se vilka kurser du kan tillgodoräkna dig. Är tiden knapp inför terminsstart kan du även kontakta ansvarig rektor - du hittar kontaktuppgifterna under respektive programs sida.

Jag undrar hur jag kan få mina gamla betyg från gymnasiet skickat till mig?

Kontakta gärna vår expedition så hjälper de dig att få tag i betygskopior. 

Kan man få reda på de olika klasserna för de olika programmen innan skolstarten?

Klassindelningen sker i samband med terminsstart. Även efter terminsstart kan klassindelningen förändras på grund av reservantagningen.  

Hej! Jag har sökt till introduktionsprogrammet. Ska börja andra året och skulle behöva veta om jag har blivit antagen eller inte.

Du får kontakta de ansvariga för introduktionsprogrammet direkt så ger de dig ett svar.

Hej, Jag har fyllt 18 detta år och vill söka till Fordonsprogrammet här i Nyköping men jag vet att ansökningsdatumet har gått ut för länge sen. Finns det något sätt att göra en sen ansökan, och i så fall hur?

Om du vill börja om och läsa första året på Fordonsprogrammet så kan du göra en sen ansökan. Ditt val kommer att registreras som sent omval. Detta innebär att du hamnar ”sist i kön” efter alla andra sökande oavsett hur högt ditt meritvärde är. Ansökan ska ske skriftligt och vara undertecknad av dig själv. Alla sena ansökningar registreras i samband med att ordinarie svarsperiod är avslutad i slutet av juli. Ingenting händer i ditt ärende före denna tid.

Om du vill börja läsa andra eller tredje året på Fordonsprogrammet så kontaktar du rektor direkt. Det är även bra om du kontaktar din nuvarande studievägledare samt studievägledaren på Fordonsprogrammet för att få hjälp med vilka kurser du kan tillgodoräkna dig. Kontaktuppgifter till rektor och studievägledare hittar du här

Erbjuds latin som tillvalsämne?

Nej, tyvärr erbjuder vi inte längre latin som tillvalsämne.

Hej måste man ansöka om studiemedel? eller sköts det direkt via skolan för dom som börjar i höst?

Du som börjar på gymnasiet i höst behöver inte ansöka om studiebidrag. Om du har behov av inackorderingstillägg eller extra tillägg måste du skicka in en ansökan. Om du är utländsk medborgare behöver du ansöka om grundläggande rätt till svenskt studiestöd. Läs mer här.

Ställ egna frågor

Kontakta oss

Du hittar kontaktuppgifter till expeditionen här. 

Har du frågor som rör dina studier så kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare. 

Är du nyfiken på hur du hittar till våra olika enheter så hittar du en karta på den här webbsidan. 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: