Organisation och kontakt

Här hittar du bland annat information om hur Nyköpings gymnasium är organiserat samt kontaktuppgifter till ledningen. Vår verksamhet finns på flera olika platser i Nyköping där varje verksamhet har en ansvarig enhetschef. 

Verksamheten inom den kommunala gymnasieskolan får sina uppdrag från Utbildnings-, arbetsmarknads- & integrationsnämnden (UAIN).

Nyköpings gymnasium tillhör divisionen Barn Utbildning och Kultur (BUK) inom Nyköpings kommun, där Inger Fransson är divisionschef. Du når Inger Fransson genom epost: regbu@nykoping.se

Gymnasieskolans organisation

Gymnasieskolan har en utbildningschef, Henrik Eriksson, som även ansvarar för årskurs 7-9 inom den kommunala grundskolan.

De olika verksamheterna inom Nyköpings gymnasium är uppdelade kring verksamhetsområde och plats.

Organisation Nyköpings gymnasium

Kontakta oss

Rektor
Peter Ekedahl
peter.ekedahl@nykoping.se

Skolledningen för Nyköpings gymnasium

Utbildningschef 
Henrik Eriksson
henrik.eriksson@nykoping.se

Divisionschef Barn Utbildning Kultur
Inger Fransson
regbu@nykoping.se

Nyköpings kommun 
Barn Utbildning Kultur
Ö. Rundgatan 11
611 83 Nyköping
Växel 0155 - 24 80 00

Administrationen

nykopingsgymnasium@nykoping.se

Kontakt Gripen
0155 - 24 82 70
Besöksadress: Svedelius väg 7-11

Kontakt Nico
0155 - 24 82 73
Besöksadress: Västra Storgatan 40

Kontakt Skavsta
0155 - 24 89 87
Besöksadress: General Schybergs väg 10, 12-14

Kontaktformulär