Meny
Sex elever går i en skolkorridor
Två personer i en trappa

Ansök till Nyköpings gymnasium

Vi hälsar dig varmt välkommen till Nyköpings gymnasium, den största gymnasieskolan i Nyköping! 

Vi har elva nationella program, varav sex är yrkesprogram. Vi har också fyra olika introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Hos oss arbetar över 275 personer med att inspirera och motivera, hjälpa och stötta dig att lyckas med dina studier utifrån dina förutsättningar.

Du söker till oss i ditt gymnasieval som sker i februari varje år. Du hittar statistik och meritvärden på denna webbsida på Mitt gymnasieval. 

Att studera på gymnasiet i Sverige är valfritt. Vi ger dig därför stort eget ansvar för ditt arbete och du ges även möjlighet till inflytande i skolarbetet. Vi uppmuntrar samarbete och egna initiativ och tillsammans anpassas undervisningen efter dina förutsättningar, behov och intressen. Vi ger dig stöd och hjälp om du upplever svårigheter.

Vi tror på att forma en studiemiljö där du får uppleva framgång, meningsfullhet och arbetsglädje. Vårt mål är att du utvecklas till en trygg människa med en framtidstro i en föränderlig värld. Efter fullföljd utbildning har du god kompetens för högre studier och för arbetslivet.

Vår verksamhet finns på flera olika platser i Nyköping – Gripenområdet, Nico och Skavsta.

Som elev hos oss erbjuder vi dig även:

  • elevmedverkan i form av elevråd, skolkonferens, elevskyddsombud och matråd, där du som elev har möjlighet att påverka din studiesituation.
  • en gedigen och erfaren elevhälsa. Här ingår skolsköterska, kurator och specialpedagog. Vi har även tillgång till skolläkare och psykolog via Resursteamet. Elevhälsans arbete är främst förebyggande och hälsofrämjande och ska tillsammans med skolans personal skapa optimala förutsättningar för elevernas hälsa, lärande och trygghet.
  • ett hälsosamtal under ditt första läsår hos oss. Tänk på att överföring av information från grundskolan inte sker automatiskt.
  • studie- och yrkesvägledning när du vill prata om behörigheter och betyg, när du vill få information om vidare studier och yrken eller när du inte riktigt vet vad du vill göra i framtiden. Att känna sig själv, sina styrkor och intressen och ha koll på vilka möjligheter som finns gör att chansen till ett bra val ökar!
  • utvecklingssamtal en gång per termin. Respektive mentor bjuder in elever och föräldrar. (ett samtal/period).

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar får du gärna använda vårt kontaktformulär så hör vi av oss till dig så snart vi kan. Du kan även hitta ditt svar här på webben eller i Frågor och svar. 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: