Fakturaadress för leverantörer

För att skicka en faktura till Nyköpings kommun krävs ett NK-nummer. Fakturor som inte har NK-nummer skickas tillbaka till avsändaren.

Alla fakturor till Nyköpings kommun ska skickas till samma fakturaadress.

Obligatorisk e-faktura enligt ny lag

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att alla leverantörer till kommuner, landsting och offentliga myndigheter måste skicka elektroniska fakturor enligt en ny europeisk standard PEPPOL BIS. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs av Nyköpings kommun oavsett värde, ska faktureras med elektroniskt. 

 • Även köp över disk omfattas om det genererar en faktura.

 • Kontant betalning/kortbetalning i butik som genererar kvitto omfattas inte.

 • Pappers fakturor, pdf-fakturor och fakturor som skickas via mail räknas inte som e-faktura. Och är ej godkända.

 

Har du redan idag ett ramavtal med kommunen eller kontrakt utan krav på e-faktura gäller det även efter 1 april och tills avtalet löper ut.

Skickar du redan dina fakturor till kommunen elektronsikt  fortsätter du med det på samma sätt även efter 1 april 2019. Obs tänk på att pdf inte är godkänt.

Om du inte skickar e-faktura idag

Om du sällan fakturerar kommunen och inte vill/kan skaffa ett eget systemstöd kan du registrera fakturorna kostnadsfritt upp till 100 fakturor per år. Via denna länk hos vår samarbetspartner InExchange hittar du inloggningen:
Fakturaportal

Den här filmen visar hur du registrerar en faktura i fakturaportalen:
Instruktionsfilm

Har du redan har ett affärssystem/ekonomisystem

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem, ta kontakt med din systemleverantör och hör vilka möjligheter det finns för dig och ditt företag. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstakomma samma sak, likaså installation av en så kallad virtuell fakturaskrivare.

Nyköpings kommuns elektroniska adresser:

Nyköpings kommuns PEPPOL:id  0007:2120002940

Nyköpings kommuns GLN-nummer : 7362120002948

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds PEPPOL:id  0007:2220000182

Nyköpings Vattenkraft AB:s PEPPOL:id   0007:5564508207

Vill du läsa mer om lagändringen?

Tänk på det här när du skickar en faktura

 • Ange fakturaadressen nedan
 • Ange alltid NKnummer

Fakturaadress till Nyköpings kommun: (gäller även efter 1 april 2019)

Nyköpings kommun
Fakturaskanning
Box 22
611 22 Nyköping

Skriv NKnumret i fältet "Er referens" som nedan.

Er referens: NKxxxxx (obs! inga mellanslag mellan NK och siffrorna)

Vår samarbetspartner är InExchange.

Krav på fakturainnehåll

När du fakturerar Nyköpings kommun är det viktigt att du uppmärksammar de krav vi ställer på vad en faktura till oss ska innehålla. En del krav är för att vi ska kunna slussa fakturan till rätt mottagare i vår stora organisation.

Vad är ett NK-nummer?

NK-nummer (kallas även referenskod) är det nummer som anger vilken verksamhet som ska granska och betala fakturan. Då NKnumret läses av maskinellt är det viktigt att det alltid anges i en följd, dvs inga mellanslag mellan NK och siffror. NK ska alltid skrivas med versaler. Exempel: NK12345

Vad gör jag om jag inte vet vilket NK-nummer som gäller?

Ha för vana att notera NKnumret redan vid beställningen. Har du inte fått numret så kontakta beställaren för att få det.

Ha alltid dessa uppgifter med på fakturan:

 • Referenskod = NKnummer
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum eller betalningsvillkor
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp
 • Bankgiro eller plusgiro
 • Organisationsnummer / VAT nummer / F-skattsedel
 • Fakturaadress (ställd till Nyköpings kommun, se ovan)

 

Kontakta oss

Kontakta Ekonomienheten

via Kommunservice på 0155-24 80 00 eller mejla ekonomienheten.klk@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: