Serveringstillstånd för alkohol

Här söker du serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker till allmänheten eller slutna sällskap. Alla som vill servera alkoholdrycker mot betalning måste ha ett serveringstillstånd.

Vem behöver tillstånd?

Det finns flera olika typer av serveringstillstånd. Vilket som är aktuellt för dig beror på vilken verksamhet du vill bedriva, till vem din verksamhet vänder sig och vilka alkoholdrycker du önskar servera.

Här är ett förslag på hur du kan skriva en alkohol- och drogpolicy för din restaurang. 

Vilka tillstånd kan jag söka direkt på webben?

  • Följande tillstånd kan du ansöka om via vår e-tjänst längre ner på sidan:
  • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
  • Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Du kan även anmäla serveringsansvarig personal via e-tjänsten.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via e-tjänst måste du logga in med hjälp av e-legitimation. Läs mer om e-legitimation här.  

Ansök om serveringstillstånd

Längre ned på sidan hittar du alla våra e-tjänster och blanketter. 

Vad behöver jag veta innan jag ansöker?

Här har vi samlat all information du behöver om serveringstillstånd. 

Här finns information om de dokument som du ska bifoga till din ansökan. 

Kom ihåg att ansöka i god tid. Räkna med att tiden mellan det att en komplett ansökan lämnats in och att det finns ett förslag till beslut är sex veckor.

Ansökningsavgift ska betalas i samband med att du ansöker. Utredningen om din ansökan startar först när vi fått din betalning.   

Vad händer efter att jag ansökt?

En ansökan leder till utredning efter remissrunda hos polis, skatteverk, miljönämnd med flera. Socialnämndens utskott beslutar om serveringstillstånd.   

Observera att för Nyköpings kommun gäller att utredningen ska lämnas in till socialutskottet 11 dagar före möte.

Andra sätt att ansöka

Du kan också ansöka om serveringstillstånd genom att skriva ut de blanketter som gäller för din ansökan, se dem längre ned på sidan. Längre ned på sidan hittar du alla våra e-tjänster och blanketter. 

Blanketterna kan du skicka in via e-post eller med vanlig post. 

Betalning av tillstånd 

Använd bankgiro 619-0342 för betalning av tillstånd. 

Aktuella riktlinjer

Riktlinjer för alkoholservering

Avgifter för tillsyn och kontroll av alkohol med mera

Kontakta oss

Ansökan om tillstånd

Har du frågor kring ansökan av tillstånd, kontakta våra alkoholinspektörer:
serveringstillstand@nykoping.se

Alkoholinspektörer

Marie Johannesson
0155-24 88 58
marie.johannesson@nykoping.se

Lukasz Kraczek 
0155-45 70 73
lukasz.kraczek@nykoping.se

 

E-tjänster

Har du frågor eller behöver du hjälp med e-tjänsten, kontakta Kommunservice.
Tfn växel 0155-24 80 00, kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: