Meny

Speciella livsmedelsverksamheter

Här kan du läsa om olika exempel på när du behöver registrera din livsmedelsverksamhet och exempel på regler som du måste följa.

Livsmedelsverksamhet hemma

Du kan ha din livsmedelsverksamhet hemma om du uppfyller kraven som står i livsmedelslagarna. Du har samma krav på dig som till exempel en restaurang och ska vara registrerad hos livsmedelsenheten.

Vi kommer att besöka dig i ditt hem för att kontrollera verksamheten. Kontrollerna hemma hos dig är oftast anmälda.

Tips

Tips för dig som vill hantera livsmedel hemma:

  • Förvara inte din eller familjens mat tillsammans med det livsmedel som du ska använda i verksamheten. Detta för att minimera att allergener, bakterier eller virus ska spridas mellan varandra.
  • Producera aldrig livsmedel till din verksamhet om någon i hushållet är sjuk.
  • Köket måste saneras och rengöras noga innan du producerar livsmedel till din verksamhet.
  • Om du har husdjur måste du kunna säkerställa att de inte kan föra bakterier till arbetsytorna där livsmedel hanteras.
  • Om du har egen brunn måste du testa vattnet och registrera det till livsmedelsenheten.

Livsmedel i transport

Om du bedriver ett företag som hanterar livsmedel behöver du i regel vara registrerad hos Livsmedelsenheten. Företaget kan exempelvis transportera livsmedel till restauranger eller till privatpersoner. Taxibilar som transporterar färdig mat på beställning kan vara ett sådant exempel. Livsmedelsenheten vill då kunna kontrollera att bilen är ren och hygienisk och att exempelvis kylvaror håller rätt temperatur.

Matmäklare - företag som köper och säljer

Företag som köper och säljer livsmedel måste också vara registrerade. Även om verksamheten inte fysiskt hanterar livsmedel som en mellanhand.

Företaget behöver inte ha ett lager utan endast förmedlar varorna. Livsmedelsenheten kontrollerar bland annat spårbarhet och redlighet.

Livsmedel genom E-handel

Om du ska sälja livsmedelsprodukter via hemsida, app eller sociala medier måste du vara registrerad. Om du exempelvis säljer bakverk på sociala medier kontinuerligt eller erbjuder dig att göra catring till mindre fester behöver du registrera det hos Livsmedelsenheten.

Det gäller även om du inte har ett eget lager och fysiskt hanterar livsmedel, utan är en mellanhand. Du ska vara registrerad i den kommun som du eller företaget är skriven i.

UF-verksamhet

Om du går i skolan och ska starta en UF-verksamhet som ska hantera livsmedel behöver du i regel vara registreras hos livsmedelsenheten. Du registrerar din livsmedelsverksamhet tillfälligt som vanligt här på hemsidan.

Som UF-verksamhet behöver du inte betala någon registreringsavgift. Du behöver skicka med ett intyg från skolan som säger att verksamheten är en tillfällig UF-verksamhet. Samma regler och lagar på livsmedelsäkerhet gäller för en UF-verksamhet som en vanlig livsmedelsverksamhet. Vi kommer att kontrollera din verksamhet och om du ska hantera livsmedel hemma kommer vi boka ett besök för livsmedelskontroll.

Om du ska fortsätta din livsmedelsverksamhet efter examen behöver du registrera om din verksamhet hos livsmedelsenheten.

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155 - 24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 9-12, tis-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

E-tjänster

Bo, Bygga & Miljö - Anmälan av bassängbad Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om avvikelse - bassängbad Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor Bo, Bygga & Miljö - Gödsel - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning Bo, Bygga & Miljö - Hygienisk behandling, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Klagomål miljö - Svarsblankett Bo, Bygga & Miljö - Lantbruk med över 100 djurenheter, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Bo, Bygga & Miljö - Solarieverksamhet, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark, Anmälan Fyrverkerier - Ansökan om tillstånd Företag & Organisationer - Ansökan om hantering av brandfarlig vara Företag & Organisationer - Ansökan om upphörd hantering brandfarlig vara - Livsmedel - Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap Livsmedel - Anmälan om kryddning spritdryck Livsmedel - Anmälan om provsmakning av alkohol Livsmedel - Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Livsmedel - Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Livsmedel - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Livsmedel - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om tillstånd för provsmakning av alkohol Livsmedel - Ansökan om tillstånd vid pausservering Livsmedel - Inköp av restaurangrörelse Livsmedel - Serveringsansvarig personal - Anmälan Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Näringsliv & Arbete - Anmälan om upphörd hantering av explosiv vara Näringsliv & Arbete - Ansökan om godkännande av föreståndare för explosiv vara Näringsliv & Arbete - Ansökan om hantering av explosiv vara Polistillstånd - Ansökan om användande av offentlig mark Tobak - Anmälan - Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Tobak - Anmälan om förändringar Tobak - Anmälan ändringar styrelse eller ägare Tobak - Ansökan - Försäljningstillstånd Tobak - Avanmälan/Avsluta tobaksförsäljning Vägvisning - Ansökan