Avgifter och taxa för livsmedelsverksamhet

När du startar en livsmedelsverksamhet betalar du en registreringsavgift och sedan en kontrollavgift efter varje utförd kontroll.

Registreringsavgift

För registrering av ny livsmedelsverksamhet tar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift på 1325 kronor.

Du får en faktura för registreringsavgiften efter att verksamheten har registrerats.

Kontrollavgift

Kontrollavgiften är olika för olika företag, hur mycket du får betala framgår i ditt riskklassningsbeslut.

Vi använder Livsmedelsverkets modell för riskklassning och beräkning av kontrollavgift. Olika typer av livsmedelsföretag hanterar olika sorters risker och märkning på förpackningar eller i menyer.  Därför delas olika verksamheter in i olika riskklasser. Vilken kontrolltid du kommer att få beror på vilken riskklass din verksamhet har. När vi bedömer vilken riskklass du har tittar vi på:

  • Vilken hantering verksamheten har och vilka risker det finns med den hanteringen, till exempel är det en större risk att laga mat från rått kött än att värma färdiglagade rätter i mikrovågsugnen
  • Antal portioner som serveras eller hur mycket livsmedel som tillverkas.
  • Om livsmedlen är riktade till känsliga konsumentgrupper, till exempel små barn, äldre eller allergiker.
  • Behovet av märkning och information om livsmedlen.
  • Erfarenhet, det vill säga hur företagaren sköter sin verksamhet. Om verksamheten fungerar bra och företagets egenkontroll av livsmedelshanteringen är bra behöver vi göra färre kontroller och avgiften blir därmed lägre.

Utifrån ovanstående beräknas det ut en riskklass som ger en viss kontrolltid. I ditt riskklassningsbeslut framgår det hur många kontrolltimmar du får för din verksamhet. Antalet kontrolltimmar multipliceras sedan med kommunens taxa för livsmedelskontroll för att beräkna hur stor avgiften blir.  Timtaxan är 1 325 kr/timme.

Efterhandsdebitering av kontrollavgift 

Kontrollavgiften ska betalas efter att ni har fått en kontroll. Tidigare betalades kontrollavgiften som en årsavgift.

Om er verksamhet får flera besök per år så kommer kontrollavgiften att delas upp på under året. En faktura skickas efter varje utförd kontroll.

Om er verksamhet har en lägre risk och får besök vartannat eller vart tredje år så kommer det en faktura efter den utförda kontrollen. Det blir då en samlingsfaktura för den kontrolltid som samlats ihop de år ingen kontroll skett. Tidigare betalades en årsavgift och ni betalade en viss summa varje år. Den summan ni betalade varje år kommer nu att betalas som en klumpsumma det år ni får kontroll. Faktura skickas efter kontrollen utförts.

Avgift för uppföljande kontroll

Uppföljande kontroller ingår inte i kontrollavgiften. Du betalar timavgift för den tid vi lägger ner i ärendet. Timavgiften är 1 325 kronor per timme. 

En uppföljande kontroll gör vi när:

  • en verksamhet har avvikelser vid en kontroll som behöver följas upp 
  • uppföljning av föreläggande och förbud
  • vi följer upp ett klagomål i en livsmedelsverksamhet som visat sig stämma
  • vi följer upp misstänkta matförgiftningar eller allergireaktioner där vi bedömer att livsmedelsföretagaren har orsakat det

Avgift dricksvatten

Avgiften för dricksvatten är samma som livsmedelsverksamhet, 1325 kronor för både registreringsavgift samt timtaxan för kontrollavgift. Om du startar en livsmedelsverksamhet, till exempel ett kafé och har egen brunn som behöver registreras, måste du göra två registreringar. Det kostar då totalt 2650 kronor för båda registreringarna. Dricksvattenverksamheters kontrolltid beräknas också via Livsmedelsverkets vägledning om riskklassning och kontrolltiden framgår i ert riskklassningsbeslut.

Sanktionsavgift

Om en förtagare startar en livsmedelsverskamhet eller byter organisationsnummer utan att ha anmält den till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden måste vi fatta beslut om sanktionsavgift.

Sanktionsavgiften är olika beroende på vilken överträdelse. Har du startat utan att anmäla dig så är sanktionsavgiften 1 % av årsomsättningen tidigare år, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om du har bytt organisationsnummer är sanktionsavgiften 0,5 % av årsomsättningen tidigare år, dock lägst 2 500 kr och högst 40 000 kr. För stat, kommun eller landsting är sanktionsbeloppet en fast avgift på 40 000 kr. 

Taxabestämmelser 

Avgifterna regleras i kommunens taxa för livsmedelskontroll.

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

E-post: livsmedel@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter