Mottagningskök som livsmedelsverksamhet

Ett mottagningskök är när verksamheten inte tillagar maten själv utan tar emot maten av ett annat kök. Det finns regler och krav när till exempel en förskola eller ett äldreboende tar emot mat.

Den som serverar mat ska ha kunskap om livsmedelshantering och kunna säkerställa att de som serveras maten inte blir sjuka.

Personlig hygien är viktig

  • Det ska finnas möjlighet för alla som hanterar mat att tvätta händerna på ett hygieniskt sätt, med tvål och möjlighet att torka händerna på ett hygieniskt sätt.
  • Vid behov ska du använda skyddskläder. I ett mottagningskök kan det räcka med ett rent förkläde.
  • Ringar, klockor och lösnaglar är inte lämpligt att ha på sig när man hanterar oförpackade livsmedel. Det kan vara bra att använda engångshandskar, men plasthandskar är enbart ett komplement till handtvätt.
  • Personal som bär på smitta eller känner sig sjuk ska inte hantera oförpackade livsmedel och bör inte arbeta med servering.
  • Verksamheten ska ha rutiner om vad som ska göras om någon i personalen känner sig sjuk.

Förhindra matförgiftning

De viktigaste åtgärderna för att förhindra matförgiftning är god handhygien och rutiner för att förhindra att smittbärande personer hanterar ätfärdiga, oförpackade livsmedel.

Norovirus är en orsak till ”vinterkräksjuka”, som kan finnas på skolor, sjukhus och vårdinrättningar. Förutom smitta från person till person kan viruset överföras via mat, få viruspartiklar kan räcka för att orsaka infektion. Smittbärande personer kan föra över virus via händerna till livsmedel.

Flera utbrott har inträffat med livsmedel som exempelvis smörgåsar och smörgåstårta som smittkälla. 

Förhindra allergiska reaktioner

Allergi mot mjölkprotein, fisk, nötter, vete, ägg och vissa grönsaker blir allt vanligare bland människor. Överkänslighet handlar ofta om intoleranser som exempelvis glutenintolerans eller laktosintolerans.

Verksamheter inom vård och omsorg och skola är skyldiga att servera mat även till dem som är överkänsliga eller allergiska, eftersom mat ingår i begreppet god omvårdnad.

För att förhindra allergiska reaktioner; läs noggrant förteckningen över ingredienser och servera livsmedel rätt, för att förhindra att specialkosten inte blandas med den vanliga maten. 

Om en person serveras så kallade allergener, ämnen som kan framkalla allergier och personen är allergisk kan det bli förödande konsekvenser.

Ha rätt temperatur

Mottagningsköket ska ha kontroll över att livsmedel i kylar och frysar förvaras i en temperatur som förhindrar hälsofara. Det gäller även den mat som ska serveras varm. Oftast serveras maten inom ett par timmar efter att den har lämnat tillagningsköket och behöver ofta hålla en temperatur på minst 60° C.

Vid osäkerhet bör personalen ha som rutin att rådfråga det kök som har levererat maten, där de har kontroll på tillagningstid och temperatur. För att kunna kontrollera temperaturen på maten behöver varje avdelning ha en termometer.

Krav på lokaler och utrustning

Beroende på hur omfattande hanteringen är i mottagningsköket finns olika krav på lokalen. Om mottagningsköket värmebehandlar kyld mat och kompletterar måltiden med potatis, pasta, ris och grönsaker eller liknande är det högre krav på lokaler och ventilation. Det ska gå att hålla tillräckligt rent för att inte maten ska kontamineras av något skadligt vid livsmedelshanteringen.

Att något kontamineras betyder att exempelvis bakterier eller virus sprids från mobiltelefon och händer till maten.

Om det är ett avdelningskök som får varm mat från ett annat kök, ska det finnas lämplig utrustning för att hålla maten över 60° C fram till serveringen. Det ska också finnas rutiner för att kontrollera att automatiska uppvärmningsanordningar, som tidsinställning på matvagnar och mikrovågsugnar, fungerar som det är tänkt.

Rengöring 

Ytor som kommer i direkt kontakt med livsmedel ska du rengöra effektivt och tillräckligt ofta för att förhindra risk för kontaminering av bakterier eller allergener.

Rengöringsmedel och städutrustning ska förvaras så att de inte riskerar att kontaminera livsmedel. Det är inte tillåtet att använda samma städutrustning i köket som på toaletten.

Material i kontakt med livsmedel

Förpackningar ska vara avsedda för livsmedel och förvara dem så att de inte förorenas, och därmed kan kontaminera livsmedlet och utsöndra skadliga ämnen. Utrustning, redskap med mera som kommer i direkt kontakt med livsmedel ska vara av material som är avsedda för ändamålet. Material av plast ska uppfylla kraven för livsmedel.

Hantering och förvaring av avfall

Avfall ska hanteras på ett hygieniskt sätt som förhindrar att skadedjur drar sig till lokalen. Du ska även hantera avfallet på rätt sätt så att det inte riskerar att kontaminera livsmedel.

På Sveriges kommuners regioners webbplats kan du läsa mer om egenkontroll i mottagningskök.

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

E-post: livsmedel@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

 

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Fyrverkerier - Ansökan om tillstånd Företag & Näringsliv - Anmälan om upphörd hantering av explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om godkännande av föreståndare för explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om hantering av brandfarlig vara Företag & Näringsliv - Ansökan om hantering av explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om upphörd hantering brandfarlig vara - Företag & Näringsliv - Avtal gällande automatiskt brandlarm Livsmedel - Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Miljö - Anmälan av bassängbad Miljö - Anmälan Hygienisk behandling Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål Miljö - Anmälan om avvikelse - bassängbad Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor Miljö - Anmälan Solarieverksamhet Miljö - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning av gödsel Miljö - Klagomål miljö - Svara på klagomål Miljö - Köldmedierapporter och skrotningsintyg Miljö - Lantbruk med över 100 djurenheter, Anmälan Miljö - Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Miljö - Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark, Anmälan Polistillstånd - Ansökan om användande av offentlig mark Serveringstillstånd - Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap Serveringstillstånd - Anmälan om kryddning spritdryck Serveringstillstånd - Anmälan om provsmakning av alkohol Serveringstillstånd - Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Serveringstillstånd - Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om tillstånd för provsmakning av alkohol Serveringstillstånd - Ansökan om tillstånd vid pausservering Serveringstillstånd - Inköp av restaurangrörelse Serveringstillstånd - Serveringsansvarig personal - Anmälan Tobak - Anmälan - Försäljning av elektroniska cigaretter, påfyllnadsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter Tobak - Anmälan om förändringar Tobak - Anmälan ändringar styrelse eller ägare Tobak - Ansökan - Försäljningstillstånd Tobak - Avanmälan/Avsluta tobaksförsäljning Vägvisning - Ansökan om vägmärke
Öppna sidomeny