Mobil livsmedelsverksamhet

Mobil livsmedelsverksamhet så som foodtruck eller matvagn, är en verksamhet som åker runt bland olika platser i kommunen och i Sverige och serverar livsmedel. Driver du en sådan behöver du registrera den. 

Om du är stationerad i Nyköping, det vill säga att du förbereder livsmedel och har bilen parkerad här behöver du registrera den i Nyköping. När registreringen är godkänd får du åka till andra städer och servera livsmedel. Du får även servera mat i andra EU-länder.

Sälja livsmedel på allmän plats

Om du vill använda allmän offentlig platsmark som gator, torg och parker i Nyköping för att ställa upp din mobila verksamhet kan du kontakta Nyköpings kommuns handläggare för markupplåtelser på Tekniska divisionen på telefonnummer 0155-24 88 00, eller skriv till tekniska.divisionen@nykoping.se.

Mer information om att nyttja offentlig plats hittar du på tekniska divisionens sida om du trycker här.

Viktigt att tänka på att om du står i en annan kommun kan även livsmedelsinspektörer från andra kommuner får kontrollera din verksamhet om de önskar. Du kan även behöva söka tillstånd om att få stå på olika platser i kommunerna som, exempelvis torg. Hör av dig till den kommun du tänker stå i.

Livsmedel i lokal

Om du förbereder livsmedel i en lokal behöver du nämna det i din ansökan till Livsmedelsenheten. Det gäller även om du ska förbereda livsmedel hemma. så att vi även kan kontrollera hemmet.

Speciella regler finns för mobila verksamheter i lagstiftningen. Du kan läsa mer om mobila verksamheter på Livsmedelsverkets webbplats.

Tips

Tips för dig som ska starta en foodtruck: 

  • Vattnet som du använder till din foodtruck ska vara dricksvattenkvalitet från en registrerad vattenanläggning. Det kan vara hemma hos dig om du har kommunalt vatten. Om du har en egen brunn och tar vatten därifrån måste du registrera det hos Livsmedelsenheten.
  • Tankar och dunkar som du förvarar vatten i måste vara hygieniska och rengöras.
  • Det är bra om du har tillgång till varmt vatten så att du kan diska din utrustning och kunna tvätta händerna ordentligt. Att kunna tvätta händerna är nödvändigt, även om du använder skyddshandskar.
  • Köket i fordonet ska vara lätt att rengöra och livsmedel ska förvaras på ett säkert sätt.
  • Fordonet ska vara utformad på ett sådant sätt att skadedjur inte kan ta sig in i food trucken. Se till att det inte finns några hål eller springor så att skadedjur inte kan ta sig in när fordonet är parkerad.
  • Du behöver hantera ditt avfall på ett bra sätt. Se till att det finns soptunnor där du står för att minska nedskräpning. Avfall som du får från din livsmedelsproduktion är inte lämpligt att förvara i fordonet under natten. Soporna drar till sig skadedjur och bakterier kan växa och sprida sig i fordonet där livsmedel hanteras. Vatten från disk och handtvätt behöver du samla upp och tömma i ett godkänt avlopp.

Mer information

Här har vi tagit fram ett informationsblad om vad som är bra att tänka på när du driver en mobil verksamhet. Länken öppnas i ett nytt fönster.

 

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

E-post: livsmedel@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

 

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Fyrverkerier - Ansökan om tillstånd Företag & Näringsliv - Anmälan om upphörd hantering av explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om godkännande av föreståndare för explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om hantering av brandfarlig vara Företag & Näringsliv - Ansökan om hantering av explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om upphörd hantering brandfarlig vara - Företag & Näringsliv - Avtal gällande automatiskt brandlarm Livsmedel - Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Miljö - Anmälan av bassängbad Miljö - Anmälan Hygienisk behandling Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål Miljö - Anmälan om avvikelse - bassängbad Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor Miljö - Anmälan Solarieverksamhet Miljö - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning av gödsel Miljö - Klagomål miljö - Svara på klagomål Miljö - Köldmedierapporter och skrotningsintyg Miljö - Lantbruk med över 100 djurenheter, Anmälan Miljö - Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Miljö - Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark, Anmälan Polistillstånd - Ansökan om användande av offentlig mark Serveringstillstånd - Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap Serveringstillstånd - Anmälan om kryddning spritdryck Serveringstillstånd - Anmälan om provsmakning av alkohol Serveringstillstånd - Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Serveringstillstånd - Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om tillstånd för provsmakning av alkohol Serveringstillstånd - Ansökan om tillstånd vid pausservering Serveringstillstånd - Inköp av restaurangrörelse Serveringstillstånd - Serveringsansvarig personal - Anmälan Tobak - Anmälan - Försäljning av elektroniska cigaretter, påfyllnadsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter Tobak - Anmälan om förändringar Tobak - Anmälan ändringar styrelse eller ägare Tobak - Ansökan - Försäljningstillstånd Tobak - Avanmälan/Avsluta tobaksförsäljning Vägvisning - Ansökan om vägmärke
Öppna sidomeny