Kosttillskott som livsmedelsverksamhet

Du som säljer kosttillskott och förhöjande preparat är ansvarig för det du säljer och för att ha kunskap om hur produkterna påverkar kroppen. Du behöver också vara noggrann med märkningen av produkterna. 

 

 

 

Det blir idag allt vanligare med försäljning av kosttillskott och förhöjande preparat på internet och i butik. Exempel på sådana produkter kan vara ämnen som örter, biodynamiskt odlade livsmedel, traditionellt växtbaserade läkemedel och naturläkemedel.

Kosttillskotts syfte är att komplettera den dagliga kosten med vitaminer, mineraler eller ämnen som ger kroppen näring.

Märkning 

Om du driver en hälsobutik eller e-handel är det viktigt att du separerar produkter som är läkemedelsklassade produkter från kosttillskott. Det ska klart och tydligt framgå vad för typ av produkt man köper. Du får inte heller marknadsföra ditt kosttillskott med hälsopåstående som inte vedertagen forskning stödjer.

På livsmedelsverket.se kan du läsa mer om hälsopåståenden.

Om du ska sälja kosttillskott behöver du inte ha något godkännande på dina produkter. Du behöver självklart vara registrerad hos livsmedelsenheten för att få sälja kosttillskott. Produkterna får inte innehålla icke godkända nya livsmedel.

Om din produkt klassas som ett kosttillskott finns det vissa kriterier på marknadsföring och märkning av produkten. På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa mer om kosttillskott.

Läkemedel

Traditionellt växtbaserade läkemedel och naturläkemedel har ofta syftet att behandla eller förebygga sjukdomar. Ämnen som finns i kosttillskott ska vara tillskott, inte läkemedel. Det är läkemedelsverket som klassar om ämnen får finnas i kosttillskott.

Det är även Läkemedelsverket som avgör om en produkt ska klassas som läkemedel och om den får säljas. Om produkten är ett läkemedel måste du vara registrerad hos Läkemedelsverket och få ett godkännande av din produkt.

Om du har frågor om din produkt och om det ska klassas som ett läkemedel, kontakta Läkemedelsverket på lakemedelsverket.se. Det gäller även om du importerar en produkt som kan vara ett läkemedel.

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155-24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 9-12, tis-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

E-tjänster

Bo, Bygga & Miljö - Anmälan av bassängbad Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om avvikelse - bassängbad Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor Bo, Bygga & Miljö - Gödsel - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning Bo, Bygga & Miljö - Hygienisk behandling, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Klagomål miljö - Svarsblankett Bo, Bygga & Miljö - Lantbruk med över 100 djurenheter, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Bo, Bygga & Miljö - Solarieverksamhet, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark, Anmälan Fyrverkerier - Ansökan om tillstånd Företag & Organisationer - Ansökan om hantering av brandfarlig vara Företag & Organisationer - Ansökan om upphörd hantering brandfarlig vara - Livsmedel - Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap Livsmedel - Anmälan om kryddning spritdryck Livsmedel - Anmälan om provsmakning av alkohol Livsmedel - Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Livsmedel - Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Livsmedel - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Livsmedel - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om tillstånd för provsmakning av alkohol Livsmedel - Ansökan om tillstånd vid pausservering Livsmedel - Inköp av restaurangrörelse Livsmedel - Serveringsansvarig personal - Anmälan Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Näringsliv & Arbete - Anmälan om upphörd hantering av explosiv vara Näringsliv & Arbete - Ansökan om godkännande av föreståndare för explosiv vara Näringsliv & Arbete - Ansökan om hantering av explosiv vara Polistillstånd - Ansökan om användande av offentlig mark Tobak - Anmälan - Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Tobak - Anmälan om förändringar Tobak - Anmälan ändringar styrelse eller ägare Tobak - Ansökan - Försäljningstillstånd Tobak - Avanmälan/Avsluta tobaksförsäljning Vägvisning - Ansökan