Meny

Driva livsmedelsverksamhet

Du som har en livsmedelsverksamhet är ansvarig för att maten är säker för konsumenterna och att den är märkt på rätt sätt. Med bra rutiner och en fungerande egenkontroll i ditt företag är det lätt att uppnå kravet om säker mat. 

Säker hantering av mat

Redlighet betyder att konsumenten ska få det som den betalar för och inte bli lurad. För dig som driver verksamhet innebär det att presentation och märkning av livsmedel ska följa lagar och att informationen till kunderna ska vara rätt. Kunden får inte bli vilseledd. Här kan du läsa mer om redlighet. 

Med livsmedelssäkerhet menas att livsmedel ska tillagas, hanteras och förvaras på ett säkert sätt, så att dina gäster inte blir sjuka av den maten du serverar.

Du måste ha tydliga rutiner för att säkerställa att livsmedlet inte blir skadligt att äta. Till exempel hur lokalen städas eller att temperaturerna på livsmedel är korrekt.

Utkörning av mat

Coronaviruset har gjort att många människor nu beställer mat direkt av butiker och restauranger, till exempel take-away och utkörning av matkassar. Andra hämtar själva eller får hjälp av butiker, organisationer och föreningar. Läs mer om de regler som gäller runt livsmedelshantering vid utkörning av mat. 

Kontroll av verksamhet

Livsmedelsenheten i Nyköpings kommun gör kontroller av din verksamhet med jämna intervall. Oftast förvarnar vi inte innan vi kommer,  eftersom vi vill ser hur din livsmedelsverksamhet bedrivs en vanlig dag.

Hur ofta och hur många timmar kontrollen tar beror på vilken typ av verksamhet du driver och vilka risker som finns i din verksamhet. 

Ditt beslut om riskklassning och avgift avgör hur många timmars kontroll du får i snitt varje år. Den beslutade kontrolltiden inkluderar även annan handläggning och rapportskrivning som är kopplad till kontrollerna.

Vad kontrollerar livsmedelsinspektören?

När vi besöker en verksamhet är kontrollen riskbaserad. Det betyder att vi lägger fokus där det bedöms vara de största riskerna.

Eftersom det kan finnas olika risker hos olika verksamheter kontrollerar vi inte samma saker även om verksamheterna är snarlika.

Livsmedelenheten arbetar ibland med olika projekt och då vill kontrollera vissa områden hos verksamheter i Nyköping.

Du betalar för kontrollerna

Du betalar för att vi ska komma till din verksamhet och utföra kontroll. I avgiften som du betalar ingår mer än själva besöket. Vi behöver ofta tid att förbereda en kontroll innan, och efter behövs det skriva rapporter, granska och skapar beslut. Du betala för fler timmar än själva besöket.

Om det visar sig på kontrollen att verksamheten inte följer lagstiftningen och vi hittar avvikelser, följs det alltid upp. Uppföljning kan ibland ske genom en uppföljande kontroll som du får betala extra för. Tid som läggs i samband med den uppföljande kontrollen kan exempelvis vara besök av din verksamhet och skriva beslut.

Samarbete

Du som livsmedelsföretagare behöver samarbeta med oss. Som kontrollmyndighet har Livsmedelsenheten rätt att bli insläppta till din livsmedelslokal.

Vi ska få möjlighet att kunna kontrollera alla de utrymmen som vi anser vara nödvändiga för kontrollen. Även om du som verksamhetsutövare inte är på plats har vi rätt att kontrollera din verksamhet. 

Ibland vill vi ta del av dokument. Dokumenten kan exempelvis vara kassautdrag för att kontrollera ert organisationsnummer eller följesedlar, för att kontrollera redlighet och spårbarhet.

Det är bra att spara alla följesedlar och ha dem tillgängliga två månader bakåt i tiden, för att säkerställa att ni kan spåra tillbaka alla era livsmedel.

Dukat bord - en hjälp för dig

Dukat bord är möten som Nyköping kommun anordnar för olika verksamheter i Nyköping. Om du har frågor till olika myndigheter så som Bygglovsenheten, Brandskydd, Miljöenheten och Livsmedelsenheten är Dukat bord rätt forum för dig.

Det är perfekt för dig som exempelvis vill starta en restaurang och behöver söka bygglov. Även om du redan driver en livsmedelsverksamhet är du välkommen att ställa frågor till kommunens tjänstemän. 

Adress: 
Näringslivets hus
Västra Storgatan 40A
611 32 Nyköping

Här kan du läsa mer om Dukat bord och anmäla om du vill komma.

Dukat bord är på torsdagar, jämna veckor mellan klockan 08:00-10:00 i Näringslivets hus.

Politiskt uppdrag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nyköping består av valda politiker. De har gett Livsmedelsenheten i uppdrag att utföra tillsyn och kontroller på livsmedelsverksamheter i Nyköping, för att säkerställa att lagar och regler följs. 

Mer information

Vill du veta mer om vilka regler och lagar som gäller för olika typer av hantering av mat så kan du läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Du hittar även mer rådgivning och information i menyraden.

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155-24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 9-12, tis-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter