Livsmedel

Här hittar du bland annat information om att driva, starta, avsluta och registrera livsmedelsverksamhet. Längre ned på sidan finns också vanliga frågor och svar. 

Om du regelbundet hanterar eller distribuerar livsmedel betraktas din verksamhet som ett livsmedelsföretag och då ska du registrera den hos kommunen. 

I de blå rutorna nedan kan du klicka dig vidare till en del av det du vill läsa om. Fler sidor finns i menyn. Längre ned på sidan finns också vanliga frågor och svar om livsmedelsverksamhet. 

Vanliga frågor och svar

Nedan följer vanliga frågor och svar om registrering av livsmedelsverksamhet, lokaler och kontroller. 

Registrering

Behöver jag tillstånd för att starta min livsmedelsverksamhet?

Du behöver inget särskilt tillstånd för att få starta en livsmedelsverksamhet men du behöver registrera dig hos kontrollmyndigheten i den kommun du planerar att bedriva din verksamhet.

Som livsmedelsföretagare är du skyldig att informera kontrollmyndigheten om alla anläggningar du ansvarar för.

När behöver jag anmäla om registrering?

Om det finns en viss kontinuitet eller viss grad av organisation i verksamheten räknas det som ett livsmedelsföretag som du ska registrera och som ska kontrolleras av kommunens livsmedelskontroll.

Med viss kontinuitet menas en viss regelbundenhet. Det innebär att det sker obrutet och/eller sammanhängande. En verksamhet kan även anses vara kontinuerlig om den bedrivs med vissa avbrott men ändå är återkommande. 

Viss grad av organisation påverkas bland annat av vilken omfattning livsmedelsverksamheten har, vilka livsmedel som hanteras och om verksamheten riktar sig till känsliga konsumentgrupper.

Det finns undantag från registrering om livsmedel enbart erbjuds till allmänheten vid enstaka tillfällen per år, och att det sker utan kontinuitet och organisation. Kontakta livsmedelsenheten för att få reda på vad som gäller för din verksamhet, 0155-24 89 70, livsmedel@nykoping.se

Du behöver skicka in en anmälan om registrering minst två veckor innan start, för alla verksamheter som bereder, bearbetar, behandlar eller hanterar livsmedel tillfälligt eller yrkesmässigt för allmänheten. Kravet för registrering gäller också för E-handel, matmäklare och övrig näthandelsverksamhet.
Läs mer om registrering här. 

 

Hur anmäler jag min verksamhet för registrering?

Genom en e-tjänst anmäler du ditt företag till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nyköpings kommun.

Det är kommunens livsmedelsenhet som hanterar din anmälan och utför kontroll på din verksamhet. 

Jag är intresserad av att starta en småskalig gårdsbutik som ska sälja egna produkter och egna grönsaker. Vilka tillstånd behöver jag söka?

Det kan bli aktuellt med registrering av livsmedelsverksamhet. Det som avgör om en registrering behövs är främst kopplat till om du ska tillaga dina grönsaker och bär till exempel till sylt eller marmelad.

Om du ska sälja dina egna grönsaker som du odlar själv kan du behöva kontakta länsstyrelsen.

Behöver jag vara registrerad när jag bakar hemma och vill börja sälja mina bakverk?

Om du bakar på beställning till/för allmänheten kontinuerligt ska du registrera din verksamhet. 

Måste jag meddela kommunen om jag avslutar min verksamhet?

Ja, annars kan du få betala avgifter i onödan. När du lämnar in din anmälan om avregistrering behöver du inte heller betala den årliga kontrollavgiften, från och med kommande årsskifte.

Klicka på länken för att läsa mer om hur du avslutar en livsmedelsverksamhet.

Jag har bara öppet på sommaren varför måste jag betala för hela året?

Om det finns en viss kontinuitet eller viss grad av organisation i verksamheten räknas det som ett livsmedelsföretag som ska registreras och kontrolleras av kommunens livsmedelskontroll.

Med viss kontinuitet menas en regelbundenhet det kan exempelvis vara att en verksamhet har öppet en till två dagar per vecka under en viss period eller dagligen under en månad. Med viss organisation menas att någon planerar inköp, lagrar livsmedel och saluför livsmedel.

Att du har verksamheten öppet under kortare perioder under året påverkar årsavgiften, oftast blir årsavgiften mindre än en motsvarande verksamhet som drivs under hela året.

Jag har registrerat min verksamhet på hösten, varför måste jag betala årsavgift för hela året?

Du betalar årsavgift för varje kalenderår som du bedriver en verksamhet. Det betyder att om du till exempel registrerar din verksamhet i oktober så kommer du att få betala avgift för hela året.

Skulle din verksamhet inte få kontroll motsvarande de antal timmar som du har betalat avgift för under första året, kommer den kontrolltiden att ”sparas” och vi gör kontroll under de följande åren i stället.  

Jag säljer tårtor och bakverk men bara på beställning, måste jag ändå vara registrerad?

Ja, du måste vara registrerad.

Om det finns en viss kontinuitet eller viss grad av organisation i verksamheten räknas det som ett livsmedelsföretag som ska registreras och få kontroll.

Med viss kontinuitet menas en regelbundenhet det kan exempelvis vara att en verksamhet har öppet en till två dagar per vecka under en viss period eller dagligen under en månad. Med viss organisation menas att någon planerar inköp, lagrar livsmedel och saluför livsmedel.

 

Behöver ideella föreningar eller sportklubbar registrera sin verksamhet om de har försäljning av livsmedel?

Ja, även ideella föreningar ska vara registrerade för sin livsmedelshantering om
det finns en viss kontinuitet eller viss grad av organisation i verksamheten.

Med viss kontinuitet menas en regelbundenhet, det kan till exempel vara att en verksamhet har öppet en till två dagar per vecka under en viss period eller dagligen under en månad. Med viss organisation menas att någon planerar inköp, lagrar livsmedel och saluför livsmedel.

Jag vill starta ett UF-företag genom skolan. Behöver jag anmäla det för registrering?

Ja du behöver registrera din verksamhet. Samma regler och lagar på livsmedelsäkerhet gäller för en UF-verksamhet som en vanlig livsmedelsverksamhet.

Du som driver ett UF-företag behöver inte betala en årlig avgift om du ska starta ett livsmedelsprojekt genom skolan. I syfte att främja entreprenörskap hos ungdomar har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat att efterskänka den avgiften. Här kan du läsa mer om UF-företag. 

Klicka på länken för att läsa om vad som gäller för bland annat UF-företag. 

Lokal och underhåll

Hur ska lokalen vara utformad?

Utformningen av en lokal kan bero på vilken typ av verksamhet och vilket typ av livsmedel du vill hantera. Ett bra stöd är att vända sig till sin branschorganisation. De har bra rådgivning som du kan läsa om på Livsmedelsverkets webbplats. 

Jag vill vara säker på att vår lokal uppfyller kraven för säker livsmedelshantering. Kan kommunen komma och göra en sådan besiktning?

Vi har begränsad möjlighet att besiktiga lokaler innan du har registrerat din verksamhet. Vi kommer att titta på hur lokal och utrustning ser ut när vi gör vår första kontroll, efter att du har registrerat din livsmedelsverksamhet. Men du är alltid välkommen att prata med oss om du vill bolla idéer eller funderingar. Mejla till livsmedel@nykoping.se eller ring 0155-24 89 70. 

Klicka på länken för att läsa mer om lokaler och underhåll. 

Kan jag använda köket i min bostad vid tillagning om jag skaffar till exempel en separat kyl för lagring?

Ja, det kan vara okej beroende på vilken hantering och vilken verksamhet du väljer att ha. Men det är svårt att säga på förhand exakt vad du behöver tänka på eftersom varje hem har så unika förhållanden, till exempel, om det finns djur.

En separat kyl kan vara nödvändig, beroende på vad mer du förvarar. Kontakta Livsmedelsenheten så hjälper vi dig:
Mejl: livsmedel@nykoping.se 
Telefon: 0155-24 89 70

Hur bra underhåll måste det vara i lokalen?

Det finns flera regler men viktigt att tänka på är att väggar, tak och golv måste vara hela och lätta att rengöra.

En vägg där färg flagnar är inte lätt att rengöra och det finns också risk att färgflagorna hamnar i maten. Även arbetsbänkar ska vara av lämpligt material så att det är lätt att rengöra och vid behov desinfektera.

 

Kontroll av livsmedelsverksamhet

Hur stor avgift kommer jag att få betala?

Avgiften för kontrollen grundar sig på en riskklassningsmodell. Vilken avgift du kommer att få beror på vilken riskklass din verksamhet har. Vi tittar då på:

  • Vilken hantering verksamheten har och vilka risker det finns med den hanteringen, till exempel är det en större risk att laga mat från rått kött än att värma färdiglagade rätter i mikrovågsugnen
  • Antal portioner som serveras eller hur mycket livsmedel som tillverkas.
  • Om livsmedlen är riktade till känsliga konsumentgrupper, till exempel små barn, äldre eller allergiker.
  • Behovet av märkning och information om livsmedlen.
  • Erfarenhet, det vill säga hur företagaren sköter sin verksamhet. Om verksamheten fungerar bra och företagets egenkontroll av livsmedelshanteringen är bra behöver vi göra färre kontroller och avgiften blir därmed lägre.

Vad kontrollerar livsmedelsinspektören?

När vi besöker en verksamhet är kontrollen riskbaserad. Det betyder att vi lägger fokus där vi bedömer att det är störst risker. Eftersom det kan finnas olika risker hos olika verksamheter kontrollerar vi inte samma saker även om verksamheterna är snarlika.

Jag har fått en avvikelse, vad händer nu?

När vi har varit på kontroll och hittat något som avviker mot livsmedelslagarna behöver du åtgärda det. Ibland kanske det inte är så allvarlig avvikelse och vi följer ofta upp det vid nästa ordinarie kontroll.

Om avvikelsen är allvarligare och det finns en direkt risk att något kan gå fel, gör vi en uppföljande kontroll. Den kontrollen får du då betala för, den ingår inte i den ordinarie kontrollavgiften.

Jag har fått ett föreläggande, vad betyder det?

Ett föreläggande är ett beslut från Livsmedelsenheten som säger att verksamheten måste åtgärda något. Vi beslutar om ett föreläggande om vi exempelvis har noterat allvarliga brister i en verksamhet eller om verksamheten inte har åtgärdat avvikelser från tidigare kontroller.

Om du inte håller med om innehållet i föreläggandet kan du överklaga beslutet. Mer information om hur du gör det finns i bilagan som skickas med föreläggandet.

Vad är ett delgivningskvitto?

Med varje beslut, till exempel ett föreläggande, förbud eller avgiftsbeslut bifogar vi ett delgivningskvitto. Du som är verksamhetsutövare ska skriva på delgivningskvittot och skicka tillbaka det till Livsmedelsenheten. Syftet med det är att vi får veta att du tagit emot beslutet. Vi betalar portot.

Går det ta del av den senaste kontrollrapporten från livsmedelskontrollen på en verksamhet.

En kontrollrapport är en allmän handling när den är upprättad, det vill säga när den är klar. Det betyder att vem som helst kan be att få ta del av den.

För att ta del av en kontrollrapport mejlar du till livsmedel@nykoping.se, men det går även bra att ringa oss på telefonnummer 0155 - 24 89 70 eller besöka oss i stadshuset.

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

0155-24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån 9-12, tis-fre 9-16.
Lunchstängt 12-13

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: