Meny

Vårdlokaler och gruppbostäder

Äldreboenden, anstalter, gruppbostäder och hem för vård och boende (HVB-hem) är exempel på vårdlokaler som kommunen ska kontrollera, så att de är hälsosamma att vistas i. 

Lokaler som används för vård eller omhändertagande behöver inte anmälas till kommunen för att få öppna.

Miljö- och samhällsbyggnadsämnden kontrollerar däremot lokalerna regelbundet - gör tillsyn.

Avgifter för tillsyn

Vi tar ut en tillsynsavgift för den regelbundna kontroll som vi gör med stöd i miljöbalken. Tillsynsavgiften motsvarar den tid vi kontrollerar uppgifter och handlingar, genomför besök hos verksamheten och skriver tillsynsrapporter.

Avgiften är enligt gällande taxa för närvarande 1100 kronor per timme nedlagd handläggninstid. Läs mer om avgifter

Egenkontroll hjälper dig att göra rätt

Som verksamhetsutövare ska du själv kontrollera att lagar och bestämmelser för verksamheten följs, så kallad egenkontroll. Du ska också ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljön mot hälsorisker.

Med en bra fungerande egenkontroll kan du upptäcka brister och fel i verksamheten, lokalen eller på utrustning innan det inträffar en skada eller hälsorisk.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155-24 89 20
miljo@nykoping.se

Öppetider: mån-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

 

 

 

 

Adress

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: