Meny

Markanvisningar bostadsområden

Den här informationen riktar sig till intressenter som önskar köpa och bygga på mark som ägs av Nyköpings kommun.
Här hittar du pågående markanvisningar, kommande markanvisningar och avslutade markanvisningar.

Under en begränsad tid och på vissa givna villkor kan en intressent ensam få förhandla med kommunen om att förvärva kommunal mark för bebyggelse inom ett visst markområde.

Läs mer om hur vi arbetar med markanvisningar i Nyköpings kommun. 
Våra riktlinjer är framtagna i enlighet med Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.

Om du finns anmäld i vårt register får du ett e-postmeddelande när vi har information om nya markanvisningar. 

Anmäl dig till intressentregistret


Pågående markanvisningar

 

Kommande markanvisningar

Under hösten 2021 planerar kommunen att anvisa mark för bostadsbyggnation på fastigheten Kyrkvärden 3 i Stenbro och fastigheten Bordet 9 i Rosenhill.

Avslutade markanvisningar

Markanvisning i Fågelbo:

 • Fastighet: Skullen 1
 • Exploatör: APP-properties AB
 • Byggnation: Ca 50 st lägenheter, hyresrätt för boende i ålder 55+

Markanvisning i Fågelbo:

 • Fastighet: Lidret 1
 • Exploatör: Bolite
 • Byggnation: Ca 90 st lägenheter, hyresrätt

Markanvisning i Stenbro:

 • Fastighet: Kyrkvärden 1
 • Exploatör: Nordr Eiendom AB
 • Byggnation: 23 st radhus, bostadsrätt

Markanvisning i Stenbro:

 • Fastighet: Kyrkvärden 2
 • Exploatör: Svensk Husproduktion AB
 • Byggnation: 16 st radhus, bostadsrätt

Markanvisning Malmbryggshagen:

 • Fastighet: Hovrättsnotarien 1 & 4, Drevkarlen 2
 • Exploatör: FB Bostad
 • Byggnation: Ca 12 radhus och flerbostadshus med 32 lägenheter som bostads- eller hyresrätt

Markanvisning Malmbryggshagen:

 • Fastighet: Hovrättsnotarien 3
 • Exploatör: Janssons Bygg i Bettna AB
 • Byggnation: Ca 12 st radhus som bostads- eller hyresrätt

Markanvisning Tängsta, Stigtomta:

 • Fastighet: Tängsta 1: 295
 • Exploatör: Janssons Bygg i Bettna AB
 • Byggnation: Ca 14 st radhus som bostads- eller hyresrätt

Kontakta oss

Samhällsbyggnad

Mark- och exploateringsenheten
0155-24 82 30 
mex@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: