Markanvisningar

Den här informationen riktar sig till intressenter som önskar bygga bostadshus eller andra större byggnader i Nyköpings kommun. Här hittar du pågående markanvisningar, kommande markanvisningar och avslutade markanvisningar.

Under en begränsad tid och på vissa givna villkor kan en intressent ensam få förhandla med kommunen om att förvärva kommunal mark för bebyggelse inom ett visst markområde. Läs mer om hur vi arbetar med markanvisningar i Nyköpings kommun.

Våra riktlinjer är framtagna i enlighet med Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.

Anmäl dig till intressentregistret

Pågående markanvisningar

Till och med 17 maj 2019 pågår det markanvisningar för Tängsta i Stigtomta, vid Stenbro strax utanför centrala Nyköping och i Fågelbo, ett område i centrala Nyköping. Läs mer och ta del av alla handlingar för respektive område:

Kommande markanvisningar

Du kan anmäla dig till vårt intressentregister för att få information när det är aktuellt med markanvisningar.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad
Mark- och exploateringsenheten
0155-24 82 30 
MEX@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: