Kommunens verksamhetsmark

I Nyköping finns områden för verksamhetsmark med olika inriktningar. En del mot särskilda branscher, andra med en stor variation av verksamheter. Infrastrukturlägen är utmärkande för områdena. Läs om Nyköpings kommuns områden för verksamhetsmark och om processen för etablering. 

Du kan också höra av dig till Näringslivsenheten så kan vi beskriva områdena närmare för dig.

Från kontakt till avtal - Etableringsprocess

Nedan beskriver vi processen för att etablera på kommunens verksamhetsmark, från en första kontakt till avtal och tillträde. 

Etableringsprocess.jpg

1. Kontakt med Näringslivsenheten

Kontakta Näringslivsenheten: Mejl: naringsliv@nykoping.se telefon: 0155-24 81 50

Vid vår första kontakt gör vi en behovsinventering. Med utgångspunkt från den typ av verksamhet du bedriver, framtidsplaner, utrymmesbehov, lämplig placering och tidplan får vi bra förutsättningar att hitta platser som matchar dina behov.

Behovsinventering

I en behovsinventering tittar vi på: 

  • Vad gör ditt företag?
  • Hur stor byggnad behöver du för din verksamhet?
  • Vilka ytor behövs för parkering, uppställning, med mera?
  • Hur tar sig kunder och leverantörer till dig?
  • Hur ser din tidsplan ut?

2. Markanvisningsavtal - cirka 6 månader

När vi hittat platsen du vill ha är nästa steg att skriva ett markanvisningsavtal.

Ett markanvisningsavtal är en överenskommelse mellan ditt företag och kommunen. Det innebär att vi reserverar marken för dig under 6 månader.

Det ger dig tid att utreda vilka eventuella tillstånd som behövs, ansöka om bygglov och kontakta externa leverantörer (till exempel för el, fjärrvärme och fiber) i god tid.

Att gå vidare till ett köpeavtal förutsätter att det finns ett godkänt bygglov.

3. Avstyckning - cirka 6-8 månader

När du fått ett godkänt bygglov är det dags för avstyckning. 

Avstyckning innebär att en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet. För att kunna anpassa markytan utefter ditt företagsbehov är inte all verksamhetsmark avstyckad.

Kommunens enhet för mark och exploatering (MEX) ansöker om avstyckning hos Lantmäteriet. Det tar normalt 6-8 månader. Läs mer på Lantmäteriets webbplats om avstyckning. 

I de fall där tomten redan är avstyckad går vi direkt till köpeavtal.

4. Avtal och tillträde - cirka 2 månader

När avstyckningen vunnit laga kraft kan ett köpeavtal tecknas. Köpeavtalet fastställer markköpet och reglerar villkoren för köpet av fastigheten. 

Parterna skriver ett köpebrev mellan dem, efter att full betalning är gjord. 

När du fått köpebrevet ska du ansöka om lagfart för fastigheten hos Lantmäteriet

Tillträde sker efter att lantmäteriförrättningen har vunnit laga kraft och full betalning är gjord. 

 

Nyköpings kommuns verksamhetsområden

Arnö västra

Om området:
Hållbara och moderna logistikfastigheter passar att etablera här. Här finns det stora ytor detaljplanerad kommunal mark, med möjlighet att bygga upp till 18 meter på höjden.

Läge:
5 minuter till motorväg E4, 15 minuter till Stockholm Skavsta Flygplats

Tomtstorlek:
Kommunens mark i området är för närvarande reserverad eller såld.

Arnö östra

Om området:
Ett av Nyköpings nyaste verksamhetsområden. Här passar det att ha företag inom industri, produktion eller bygg som vill ha närhet till viktiga transportnoder. Här finns det möjlighet att avstycka tomter i varierande storlek.

Läge:
5 minuter till motorväg E4, 15 minuter från Stockholm Skavsta Flygplats

Tomtstorlek:
Från 1 000 upp till 50 000 kvm. Vi planerar att börja markanvisa under första kvartalet 2023.

Hinzens krog

Om området:
Entrén för resande till- och från Stockholm Skavsta Flygplats. Här finns krav på den arkitektoniska och exteriöra utformningen. Området ger ett bra skyltläge och har nära anslutning till motorvägen. Här passar det ha kontor, service-, hantverks- och handelsföretag.

Läge:
1 minut till motorväg E4, 3 minuter från Stockholm Skavsta Flygplats

Tomtstorlek:
Kommunens mark i området är för närvarande reserverad eller såld.

Hemgården

Om området:
Nyköpings ”Bilmecka”, med närhet till E4. I området finns ett kluster av verksamheter inom fordonsindustrin.

Läge:
1 minut till motorväg E4, 7 minuter från Stockholm Skavsta Flygplats

Tomtstorlek:
Kommunens mark i området är för närvarande reserverad eller såld.

Framtida verksamhetsområden

Pågående utveckling i verksamhetsområden:

Vill du veta mer om våra kommande områden? Ta del av kommunens översiktsplan (ÖP) eller kontakta Näringslivsenheten så berättar vi mer. 

Övrig verksamhetsmark

Läs om verksamhetsmark som ägs av andra än Nyköpings kommun. 

 

Kontakta oss

Näringslivsenheten

E-post:
naringsliv@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontider:
Vardagar kl.09.00-16.00

Postadress

Nyköpings kommun
Näringslivsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Näringslivets hus, Västra Storgatan 38

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny