Företagsklimat

Nyköping växer liksom antalet företag. Utvecklingen skapar fler företagsetableringar, fler arbetstillfällen och ökad service. För Nyköpings kommun är det viktigt att hela tiden jobba för att skapa ännu godare förutsättningar för att starta eller driva företag här.

Nyköping har ett tydligt tillväxtfokus med hög nyproduktion av bostäder, skolor och infrastruktur. Ostlänken är beslutad och får ett stationsläge vid flygplatsen. I centrum vid tågstationen byggs ett resecentrum. Upptagningsområdet gör Stockholm Skavsta flygplats till landets fjärde största flygplats.

Ett bra klimat bygger på dialog

Arbetet med att skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat i kommunen bygger på kontinuerlig dialog mellan företag, företagsfrämjare, förtroendevalda politiker och kommunens tjänstepersoner. Basen för arbetet är näringslivsstrategin och handlingsplanen. 

Det finns gott om olika aktiviteter för dig som företagare att delta i, bland annat stöd, kluster, medlemsorganisationer med mera

Utvecklingsarbete: Fokus nöjd kund

I Nyköpings kommun jobbar vi med att  förenkla processerna för företagen och på så sätt få ännu bättre företagsklimat och fler nöjda kunder. Utvecklingsarbetet kallar vi Fokus nöjd kund.  

Löpande Insikt och NKI (Nöjd kund index)

Nyköping deltar i servicemätningen Löpande Insikt som grundats av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Stockholm Business alliance (SBA). Enkätundersökningen skickas till alla företag som haft kontakt med kommunens myndighetsutövning för att företagen ska kunna betygsätta sina upplevelser.

Svaren på enkäten ger ett så kallat Nöjd Kund Index eller NKI. Varje år presenterar SKR och SBA resultaten och ranking i en nationellt uppmärksammad rapport. De senaste åren har målen överträffats.

Svenskt Näringslivs mätning

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en rapport med redovisning av enkätundersökning gjord bland sina medlemsföretag.

Varje kommun rangordnas beroende på hur näringslivet upplever företagsklimatet i sin kommun. Läs mer om resultatet i mätningen. 

Stadsutveckling 

Purple Flag är ett projekt som ska leda till att utveckla stadskärnan och är en certifiering utgiven av Svenska stadskärnor. Arbetet leds av Nysam, föreningen Nyköping i samverkan, tillsammans med Nyköpings kommun, föreningar, ungdomar och organisationer. Det har blivit en start på beslutet som tagits att gemensamt satsa på att bli Årets Stadskärna 2023

Landsbygdsutveckling

På landsbygden finns en tredjedel av kommunens företag och invånare. Landsbygden är därmed mycket viktig för kommunens utveckling. Arbetet fokuserar på genomförandet av vår landsbygdsstrategi, samverkan med Kommunbygderåd, representanter för närorter och utveckling som stimulerar service för invånare, företag och föreningar på landsbygden.

Läs mer om landsbygdsutveckling

Nyköpingsregionen

Via bolaget Nyköpingsregionen, samägt av Nyköpings och Oxelösunds kommuner tillsammans med det lokala näringslivet, marknadsför sig Nyköping och Oxelösunds kommun för intressenter utanför vår region.

Mötesplats Nyköping

Mötesplats Nyköping är ett samarbete mellan Nysam och Nyköpings kommun för att få hit stora konferenser, cuper och kongresser som bidrar till Nyköpings attraktivitet och stimulerar den växande besöksnäringen. 

Arbetsmarknad

Kommunens arbetsmarknad omfattar i praktiken grannkommuner i östra och västra Sörmland, Stockholmsregionen och Östergötland med Norrköping och Linköping.

Det är lätt att pendla till både Stockholm, Södertälje, Norrköping och Linköping.

Framtidens Nyköping

Läs mer om hur Nyköping ska utvecklas

Samverkan med andra

Förutom samarbetsorganisationer, kluster och andra stödsystem samverkar vi även med andra för att utveckla och driva näringsutveckling i Nyköpings kommun:

Tillväxtgruppen 

Tillväxtgruppen är en informell grupp som träffas regelbundet cirka fyra gånger per år för att diskutera frågor av strategiskt intresse för näringsliv och handel. I gruppen ingår kommunalråd, oppositionsråd, kommundirektör, näringslivschef samt representanter från näringslivsfrämjande aktörer.

Har du synpunkter?

Har du synpunkter på kommunens stöd till företag eller har förslag eller önskningar inom området?

Välkommen att höra av dig till Näringslivsenheten eller lämna en synpunkt till kommunens synpunktshantering.

Kontakta oss

Näringslivsenheten

E-post:
naringsliv@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl. 09.00-16.00

Postadress

Nyköpings kommun
Näringslivsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Näringslivets hus, Västra Storgatan 38

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter