Meny

Företagsklimat

Det ska vara lätt att driva företag i Nyköping. En bra grund för det är ett gott företagsklimat. Näringslivsenhetens idé är att verka genom att samverka. Det har resulterat i samsyn, en ny näringlivsstrategi med en handlingsplan och ett fortsatt arbete som omfattar gemensamma åtgärder.

Ett bra klimat bygger på dialog

Arbetet med företagsklimat i kommunen bygger på dialog mellan företag, förtroendevalda politiker och kommunens tjänstepersoner. Basen för arbetet är näringslivsstrategin och handlingsplanen. 

Stora Mötesdagen 

Stora Mötesdagen genomförs en gång per år under våren. Då möts förtroendevalda politiker, företagare och tjänstepersoner från kommunen, antingen vid företagsbesök eller vid aktiviteter som har speciella teman.

Servicemätning NKI 

För att mäta företagsklimatet och företagens upplevelser av kommunens service gör vi en undersökning efter varje avslutat ärende. Då kontaktar vi den som omfattats av ärendet. Servicemätningen kallas NKI, nöjd-kund-index, och görs i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting SKL och Stockholm Business Alliance, SBA. Du kan läsa mer om Servicemätningen här. 

Företagsregistret

Här kan du nå vårt företagsregister.

Näringslivets nyhetsbrev

Här hittar du tidigare nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.  

Företagsluncher

Från mars 2019 kan de som inte haft möjlighet att delta i våra företagsluncher se föredraget i efterhand via en filmlänk. Du hittar dem på webbsidan Våra företagsluncher under det datum du är intresserad av.

Tillväxtgruppen 

Tillväxtgruppen är en informell grupp som träffas regelbundet cirka fyra gånger per år för att diskutera frågor av strategiskt intresse för näringsliv och handel. I gruppen ingår:

 • Urban Granström, Nyköpings kommun
 • Tf Kommundirektör Anna-Karin Lindblad, Nyköpings kommun
 • Maria Karlsson, Nyköpings kommun
 • Håkan Steinbüchel, Nyköpingsregionen
 • Ulrika Juul, Företagarna Nyköping Oxelösund
 • Liselott Haraldsson, NYSAM
 • Anna af Sillen, Nyköpings kommun
 • Tell Mellander, Campus Nyköping Företag
 • Hans Rainer, Nyköpingsregionen
 • Peter Sörman, Fastighetsägarna MittNord
 • Maria Björk Hummelgren, Östsvenska Handelskammaren

Har du synpunkter?

Har du synpunkter på kommunens stöd till företag - eller önskar något inom området? Välkommen att höra av dig till Näringslivsenheten. Eller lämna en synpunkt till kommunens synpunktshantering.

Kontakta oss

Kontakta Näringslivsenheten

via En väg in på 0155-24 81 50 eller mejla naringsliv@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter