Företag, stöd och rådgivning

Här har vi samlat information som kan vara bra för dig som är företagare eller som ska starta företag i Nyköping. Du hittar länkar vidare till stöd, rådgivning, samarbeten, hur du gör för att starta och driva företag med mera. Längst ned hittar du också vanliga frågor och svar.

Lots för dig

Kommunens näringslivsenhet fungerar som lots för dig som vill starta eller som driver företag, i olika kontakter med kommunen och andra aktörer.

Vi kan hjälpa dig med bland annat frågor om lokaler, starta nytt, lotsa till rätt instans eller samordning med andra myndigheter.

Kontakt med Näringslivsenheten: Du når oss på mejladress naringsliv@nykoping.se telefonnummer 0155-24 81 50. Vi finns på Facebook och du kan följa vad som händer i näringslivsfrågor via vårt nyhetsbrev.

Vanliga frågor och svar

Jag vill starta företag, hur gör jag?

Verksamt.se finns samlad information om att starta företag. På Nyföretagarcentrum kan du få kostnadsfria råd och tips. Läs också mer på sidan starta och driva företag eller kontakta oss på Näringslivsenheten så hjälper vi dig; naringsliv@nykoping.se eller 0155-24 81 50. 

Vad kan kommunen hjälpa företagare med?

Kommunens Näringslivsenhet fungerar som lots till näringslivet i olika kontakter med kommunen och andra aktörer och är ett bollplank för dig när du behöver råd. Kontakta oss på naringsliv@nykoping.se eller 0155-24 81 50.

Vi kan också hjälpa dig med ett så kallat Dukat bord, där vi samlar till ett möte med de enheter som kommer att hantera ditt ärende.

Vad innebär Dukat bord?

Dukat bord är till för dig med etableringsfrågor som kräver flera kontakter inom kommunen. Vid ett Dukat bord-möte får du träffa handläggare från de enheter som senare ska hantera ärendet. Du presenterar dina planer för handläggarna som kan lotsa dig genom processen. 

”Du vinner energi och tid,” säger en företagare. Läs mer om Dukat bord

Hur bokar jag tid för ett Dukat bord?

Mejla till naringsliv@nykoping.se och säg att du vill ha en tid för Dukat bord.

Läs mer om Dukat bord

Jag vill prata med Näringslivsenheten om mitt företagsärende, vem ska jag söka?

Kontakta oss på naringsliv@nykoping.se eller ring oss på 0155 24 81 50 så bokar vi en tid med rätt person här.

Kontakta oss

Näringslivsenheten

naringsliv@nykoping.se
0155-24 81 50

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

E-tjänster

Bo, Bygga & Miljö - Anmälan av bassängbad Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om avvikelse - bassängbad Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor Bo, Bygga & Miljö - Gödsel - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning Bo, Bygga & Miljö - Hygienisk behandling, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Klagomål miljö - Svarsblankett Bo, Bygga & Miljö - Lantbruk med över 100 djurenheter, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Bo, Bygga & Miljö - Solarieverksamhet, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark, Anmälan Fyrverkerier - Ansökan om tillstånd Företag & Organisationer - Ansökan om hantering av brandfarlig vara Företag & Organisationer - Ansökan om upphörd hantering brandfarlig vara - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk omsorg - Nyplacering & Uppsägning, Fristående regi Grundskola - Nyplacering & Uppsägning - Fristående regi Hemtjänst - Ansök om fritt val inom hemtjänstverksamhet Landsbygdsmiljonen för föreningar - Ansökan Livsmedel - Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap Livsmedel - Anmälan om kryddning spritdryck Livsmedel - Anmälan om provsmakning av alkohol Livsmedel - Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Livsmedel - Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Livsmedel - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Livsmedel - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om tillstånd för provsmakning av alkohol Livsmedel - Ansökan om tillstånd vid pausservering Livsmedel - Inköp av restaurangrörelse Livsmedel - Serveringsansvarig personal - Anmälan Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Näringsliv & Arbete - Ansökan om anstånd Näringsliv & Arbete - Anmälan om upphörd hantering av explosiv vara Näringsliv & Arbete - Ansökan om godkännande av föreståndare för explosiv vara Näringsliv & Arbete - Ansökan om hantering av explosiv vara Skola - Tilläggsbelopp för fristående verksamheter, Ansökan Skola - Tilläggsbelopp i Nyköpings kommun, Ansökan Vägvisning - Ansökan