Företag, stöd och rådgivning

Här har vi samlat information som kan vara bra för dig som är företagare eller som ska starta företag i Nyköping. Du hittar länkar vidare till stöd, rådgivning, samarbeten, hur du gör för att starta och driva företag med mera. Längst ned hittar du också vanliga frågor och svar.

Lots för dig

Kommunens näringslivsenhet fungerar som lots för dig som vill starta eller som driver företag, i olika kontakter med kommunen och andra aktörer.

Vi kan hjälpa dig med bland annat frågor om lokaler, starta nytt, lotsa till rätt instans eller samordning med andra myndigheter.

Vanliga frågor och svar

Jag vill starta företag, hur gör jag?

Verksamt.se finns samlad information om att starta företag. På Nyföretagarcentrum kan du få kostnadsfria råd och tips. Läs också mer på sidan starta och driva företag eller kontakta oss på Näringslivsenheten så hjälper vi dig; naringsliv@nykoping.se eller 0155-24 81 50. 

Vad kan kommunen hjälpa företagare med?

Kommunens Näringslivsenhet fungerar som lots till näringslivet i olika kontakter med kommunen och andra aktörer och är ett bollplank för dig när du behöver råd. Kontakta oss på naringsliv@nykoping.se eller 0155-24 81 50.

Vi kan också hjälpa dig med ett så kallat Dukat bord, där vi samlar till ett möte med de enheter som kommer att hantera ditt ärende.

Vad innebär Dukat bord?

Dukat bord är till för dig med etableringsfrågor som kräver flera kontakter inom kommunen. Vid ett Dukat bord-möte får du träffa handläggare från de enheter som senare ska hantera ärendet. Du presenterar dina planer för handläggarna som kan lotsa dig genom processen. 

”Du vinner energi och tid,” säger en företagare. Läs mer om Dukat bord

Hur bokar jag tid för ett Dukat bord?

Mejla till naringsliv@nykoping.se och säg att du vill ha en tid för Dukat bord.

Läs mer om Dukat bord

Jag vill prata med Näringslivsenheten om mitt företagsärende, vem ska jag söka?

Kontakta oss på naringsliv@nykoping.se eller ring oss på 0155 24 81 50 så bokar vi en tid med rätt person här.

Kontakta oss

Näringslivsenheten

E-post:
naringsliv@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl. 09.00-16.00

Postadress

Nyköpings kommun
Näringslivsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Näringslivets hus, Västra Storgatan 38

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Fyrverkerier - Ansökan om tillstånd Företag & Näringsliv - Anmälan om upphörd hantering av explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om godkännande av föreståndare för explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om hantering av brandfarlig vara Företag & Näringsliv - Ansökan om hantering av explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om upphörd hantering av brandfarlig vara Företag & Näringsliv - Avtal gällande automatiskt brandlarm Hemtjänst - Ansök om fritt val inom hemtjänstverksamhet Landsbygdsmiljonen för föreningar - Ansökan Livsmedel - Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Miljö - Anmälan av bassängbad Miljö - Anmälan Hygienisk behandling Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor Miljö - Anmälan Solarieverksamhet Miljö - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning av gödsel Miljö - Klagomål miljö - Svara på klagomål Miljö - Köldmedierapporter och skrotningsintyg Miljö - Lantbruk med över 100 djurenheter, Anmälan Miljö - Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Miljö - Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark, Anmälan Serveringstillstånd - Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap Serveringstillstånd - Anmälan om kryddning spritdryck Serveringstillstånd - Anmälan om provsmakning av alkohol Serveringstillstånd - Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Serveringstillstånd - Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om tillstånd för provsmakning av alkohol Serveringstillstånd - Ansökan om tillstånd vid pausservering Serveringstillstånd - Inköp av restaurangrörelse Serveringstillstånd - Serveringsansvarig personal - Anmälan Utbildning Fristående verksamhet: Nyplacering/ Uppsägning i förskola/ fritidshem Utbildning Fristående verksamhet: Nyplacering/ Uppsägning i grundskola Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk Omsorg Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Grundskola & Gymnasium Vägvisning - Ansökan om vägmärke
Öppna sidomeny

Nyheter