Meny

Projekt inom besöksnäringen

Verksamheten Nyköping Turism driver och deltar i en rad olika projekt för destinations- och besöksnäringsutveckling för Nyköping. Nedan presenteras pågående och avslutade projekt.

Ambassadörskapsutbildning

Knapp1.jpg

Projekttid: 2020-2021

Kan service och värdskap vara en konkurrensfaktor för en plats?

Ja, absolut menar vi på Nyköping Turism. Därför vill vi satsa på lokala ambassadörer för värdskap och service för att stärka den lokala besöksnäringen.

Att vara ambassadör är en viktig uppgift. Det innebär att du är ansiktet utåt för Nyköping och viktig förebild för alla i Nyköping.

Inom besöksnäringen finns det många gamla och nya proffs som kan byta erfarenheter och lära av varandra. Därför startar Nyköpings kommun en Ambassadörsutbildning för alla som möter besökare i verkligheten för att man tillsammans ska vara bäst på Nyköping.

Ambassadörsutbildningen är en del av arbetet med att samlas i ett
gemensamt värd- och ambassadörskap för Nyköping.

Planering av utbildning 2020-2021

  • Pilotutbildning och digital fördjupning för särskilt inbjudna våren 2020
  • Färdigt koncept för utbildningen klart vt 2021, riktat mot Nyköpingsbor i Nyköpingsguidens kanaler
  • Fördjupat material att välja till för Nyköpings besöksnäring klart vt 2021

 

Outdoor Weekend

Projekttid: 2017-2019

Nyköpings kommun har tillsammans med Oxelösund och Trosa kommun drivit projektet Outdoor Weekend med stöd från Leader Sörmlandskusten. Projektet är ett landsbygdsprojekt som syftar till att ta tillvara på de natur- och friluftslivstillgångar som finns längs Sörmlandskusten och utifrån de utveckla och marknadsföra säljbara utomhusupplevelser. Projektet ska resultera i utvecklandet av tre "event" höst, vinter och vår samt en arbetsmodell för hur enskilda företag kan utveckla nya säljbara produkter. 

Läs mer om vad som händer i Outdoor Weekend på www.outdoorweekend.se

Projektet finansieras genom Europeiska jordbruksfonden och Leader Sörmlandskusten.

 

EU-flagga     Logo för Leader Logo för Outdoor Weekend

 

Inga Lindström-land

Bakgrund

Sedan våren 2016 pågår ett E4-/kustsamarbete mellan Södertälje, Nykvarn, Gnesta, Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping, Söderköping och Linköping med syfte att få fler besökare till våra besöksmål och attraktioner. Under 2018 upprättades ett samarbetsavtal med syfte att attrahera fler tyskspråkiga besökare utifrån temat ”Inga Lindström-land” baserat på den tyska tv-filmserie som utspelas i regionen.

Projekt Inga Lindström 2020–2022

Projekt Inga Lindström omfattar kommunerna Södertälje, Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping, Söderköping och Linköping samt Region Östergötland. Syftet med projektet är att utifrån den tematiserade regionen ”Inga Lindström-land” verka för att fler tyskspråkiga besökare upptäcker och besöker regionen. 

De gemensamma aktiviteterna omfattar bl a webb, kampanjer, nyhetsbrev, kompetensutveckling för näring, deltagande vid mässor samt sociala medier. Besök gärna www.ingalindstrom.com

Visit Sweden RESA DACH 2020–2022

Under perioden 2020–2022 har Inga Lindström-land ingått partnerskap med Visit Sweden för bearbetning av de tyskspråkiga marknaderna i Tyskland, Österrike och Schweiz. Partnerskapet är uppdelat i två regioner, Inga Lindström-land Sörmland och Inga Lindström-land Östergötland. Regionerna arbetar dock tillsammans som en region, Inga Lindström-land, i planering och genomförande av aktiviteter tillsammans med Visit Sweden samt i marknadsföringen på utlandsmarknaden.

Inga-blå.jpg

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: