Meny

Projekt inom besöksnäringen

Verksamheten Nyköping Turism driver och deltar i en rad olika projekt för destinations- och besöksnäringsutveckling för Nyköping. Nedan presenteras pågående och avslutade projekt.

Ambassadörskapsutbildning

Projekttid: 2020-2021

Kan service och värdskap vara en konkurrensfaktor för en plats?

Ja, absolut menar vi på Nyköping Turism. Därför vill vi satsa på lokala ambassadörer för värdskap och service för att stärka den lokala besöksnäringen.

Att vara ambassadör är en viktig uppgift. Det innebär att du är ansiktet utåt för Nyköping och viktig förebild för alla i Nyköping.

Inom besöksnäringen finns det många gamla och nya proffs som kan byta erfarenheter och lära av varandra. Därför startar Nyköpings kommun en Ambassadörsutbildning för alla som möter besökare i verkligheten för att man tillsammans ska vara bäst på Nyköping.

Ambassadörsutbildningen är en del av arbetet med att samlas i ett
gemensamt värd- och ambassadörskap för Nyköping.

Delar i utbildningen 2020

  • Pilotutbildning för särskilt inbjudna, februari  halvdag
  • Digital fördjupning i tre delar som portioneras ut mars-april
  • Studieresa i maj
  • Färdigt koncept för utbildningen klart ht 2020 för alla som möter besökare i Nyköping

 

Outdoor Weekend

Projekttid: 2017-2019

Nyköpings kommun driver tillsammans med Oxelösund och Trosa kommun projektet Outdoor Weekend med stöd från Leader Sörmlandskusten. Projektet är ett landsbygdsprojekt som syftar till att ta tillvara på de natur- och friluftslivstillgångar som finns längs Sörmlandskusten och utifrån de utveckla och marknadsföra säljbara utomhusupplevelser. Projektet ska resultera i utvecklandet av tre "event" höst, vinter och vår samt en arbetsmodell för hur enskilda företag kan utveckla nya säljbara produkter. 

Läs mer om vad som händer i Outdoor Weekend på www.outdoorweekend.se

Projektet finansieras genom Europeiska jordbruksfonden och Leader Sörmlandskusten.

 

EU-flagga     Logo för Leader Logo för Outdoor Weekend

Culinary Attractions

Projekttid: 2019-2020

Nyköpings kommun deltar i det regionala måltidsturismprojektet Culinary Attractions. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla säljbara mat-, dryck- och måltidsupplevelser i en storstadsnära landsbygd, öka antalet arbetstillfällen och skapa nya samarbetsformer. 

Projektet ägs och drivs av Sörmlands Turismutveckling (STUA).

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: