Meny

Starta och driva en förening

Här kan du läsa om hur du startar en förening. Du får även tips på vad som är bra att tänka på, hur du kommer med i föreninsgregistret och om din förening kan få bidrag.

En podcast för dig som funderar på att starta en förening men inte riktigt vet hur du ska göra. Här får du svaren.

Lyssna på podden – Att starta och driva förening

En podcast för dig som funderar på att starta en förening men inte riktigt vet hur du ska göra. Här får du svaren.

Ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet Sörmland, RF-Sisu Sörmland, NBV och Nyköping kommun.


Hur gör jag för att starta?

  • Bjud in de som är intresserade
  • Besluta om att bilda föreningen och anta ett föreningsnamn
  • Välj en styrelse
  • Anta stadgar
  • Besluta om en medlemsavgift
  • Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket
  • Skaffa ett bankgirokonto
  • Ansök om medlemskap i en riksorganisation
  • Registrera föreningen hos kommunen direkt i Föreningsregistret FRI eller med hjälp av blanketten Föreningsuppgifter.

Registrera din förening

Tips inför starten

Så startar ni en förening innehåller information om vad man bör tänka på. Här finns även en ordlista med ord som används i föreningssammanhang.

Skatteverket har bra information om vad man behöver tänka på när man startar en ideell förening. De har även information om vad föreningens stadgar bör innehålla.

På MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) finns bra informationsfilmer och annat material om stadgar, årsmöte och mötesteknik samt om hur man startar, driver och avslutar en förenings verksamhet.

Föreningen kan synas i föreningsregistret här på nykoping.se och får då bland annat utskick med information för föreningar från Nyköpings kommun. Se mer information och hur du syns i föreningsregistret på sidan Administrera i Föreningsregistret FRI.

I Demokratihandboken finns 120 tips om hur man påverkar genom föreningar. Den ger små smarta tips om till exempel att skapa delaktighet, engagemang och att få in pengar till föreningen. Demokratihandboken är framtagen av Allmänna arvsfonden.

Bidrag och annat stöd

Startbidrag

När ni startar en ny förening kan kommunen hjälpa till med de första kostnaderna, till exempel ett bankgirokonto. Startbidraget är 1.500 kr och ni måste ansöka om bidraget inom de första sex månaderna efter att föreningen är bildad. Föreningen måste ha minst 20 betalande medlemmar och uppfylla villkoren för bidrag.

Ansök om startbidrag

Subventionerad hyra på Nyköpings Arenor

När föreningen blir bidragsberättigad hyr ni lokal på Nyköpings Arenor till ett förmånligare pris. Extra billigt får ni om det är en barn- och ungdomsverksamhet. Gå till lokalbokningens hemsida. 

Andra bidrag till din förening

Det finns ytterligare bidrag som du kan söka av kommunen. Läs mer om kommunens bidrag till föreningar.

Studieförbunden

Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Det finns tio olika studieförbund med olika profil och inriktning. 

I en studiecirkel träffas man och lär sig gemensamt om det man vill veta mer om, den kan handla om nästan vad som helst som intresserar gruppen. Studiecirkelns pedagogiska utformning kan användas inom de flesta ämnen och gör att deltagarna känner delaktighet samtidigt som det är ett lärande.  

Länsbildningsförbundet Sörmland samordnar alla studieförbund i länet. på deras webbplats finns kontaktuppgifter för studieförbund som är aktiva i Nyköping.

RF-SISU Sörmland är idrottens motsvarighet till studieförbunden. RF-SISU Sörmland hjälper och stödjer alla idrottsföreningar med utbildning, bildning, bidrag och föreningsutveckling. Istället för studiecirklar har man så kallade lärgrupper. RF-SISU Sörmland har ett lokalkontor i Nyköping.

Övriga stöd- och bidragsgivare

Allmänna arvsfonden 

Allmänna arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. De stöttar engagemanget hos föreningar och organisationer så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för målgruppen. Arvsfonden har två stödformer, projektstöd och lokalstöd. 

Andra fonder

Allmänna Arvsfonden har samlat länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där du som enskild eller din förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd. Här finns allt mellan himmel och jord!

Boverket

Om ni är en förening med lokal har Boverket olika bidrag att söka, både för ungdomsverksamhet, kulturlokaler och allmänna samlingslokaler.

Coompanion Sörmland

Coompanion Sörmland stödjer personer som har en idé/affärsidé genom kostnadsfri rådgivning. Coompanion fokuserar särskilt på affärsidéer där syftet är att göra gott för samhälle och/eller miljö och de stöttar både personer, företag och föreningar till kooperativt företagande.

Kulturrådet

Kulturrådet har drygt femtio bidrag och delar varje år ut runt 2,5 miljarder kronor. Kulturrådets bidrag handlar om litteratur, läsfrämjande och bibliotek, bild- och formkonst samt museer, musik, teater, dans och nutida cirkus, Skapande skola samt nationella minoriteters kultur.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Sörmlands län ger bidrag för kulturmiljöer, miljövård och för att främja integration i samhället. Vissa bidrag kan föreningar söka.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF

MUCF fördelar bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. MUCFs bidrag kan sökas för projekt och till organisationers ordinarie verksamhet. De fördelar bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer samt projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism och extremism.

Postkodstiftelsen

Om ni är en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller allmännyttig stiftelse) har ni möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för att genomföra projekt i postkodstiftelsen. Projektet ska ha svensk relevans, verka i allmännyttans intresse och knyta an till något av de globala målen.

Region Sörmland

Region Sörmland har olika bidrag som enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet i Södermanlands län kan söka. För att ha rätt till bidrag ska föreningen bland annat bedriva verksamhet i minst tre av länets kommuner, eller vara av särskilt regionalt intresse. Föreningsbidrag kan sökas hos antingen regionstyrelsen eller nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Riksidrottsförbundet

Ger statligt stöd för idrottsföreningar, Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd) och har en del andra stöd för idrottsföreningar. Även RF-SISU Sörmland som är ett av 19 distrikt in Riksidrottsförbundet har vissa stöd att söka.

Kontakta oss

Nyköpings Arenor Fritid

Rosvalla
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

forening@nykoping.se

Administratör

Elin Weigardh
0155-45 74 13
elin.weigardh@nykoping.se 

Föreningskonsulent

Annika Malmström
0155-45 74 36
annika.malmstrom@nykoping.se 

Sofia Jansson
0155-45 74 33
sofia.jansson@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: