Meny

Kvalitetssäkring i föreningar

Nyköpings kommun ställer krav på att föreningar visar hur de arbetar med kvalitetssäkring. Idrottsföreningar måste till exempel vaccineras mot doping för att få föreningsbidrag eftersom det är nolltolerans mot doping!

Vad måste föreningar göra?

Alla föreningar måste årligen redovisa hur de jobbar med kvalitetssäkring, gärna som ett avsnitt i verksamhetsberättelsen. Exempel på frågeställningar som din förening kan behöva tänka igenom är:

"Arbetar vi förebyggande mot segregation idag? Om ja – i så fall hur?
Om inte – hur kan vi göra det?"

"Är vår förening öppen för alla?" "Arbetar vi i riktning att föreningen ska bli öppen för alla?"

Ta hjälp av vårt diskussionsunderlag

Tillsammans jobbar vi för att nå de 17 globala målen i Agenda 2030. Genom er förenings kvalitetsarbete kan ni hjälpa till att jobba för ett hållbart samhälle där ni verkar. På webbsidan globalamalen.se kan man under varje globalt mål få många bra konkreta tips på vad du kan göra för att jobba för de globala målen. Ett steg i ett hållbart samhälle är att jobba med hållbara arrangemang. Är du arrangör får du gärna använda Nyköpings Arenors checklista för hållbara arrangemang som finns på nykopingsguiden.se. 

Detta bör föreningen gå igenom och kvalitetssäkra följande punkter:

 • Alkohol och tobak
 • Droger och doping
 • Etik och moral
 • Integration/segregation
 • Mobbing och våld
 • Fair Play samt Vett & Etikett
 • Trafiksäkerhet och miljö

Exempel på en kvalitetspolicy

Vaccination mot doping

Det är nolltolerans mot doping i Nyköpings föreningsliv. Från och med hösten 2017 är riksidrottsförbundets preventions- och åtgärdspaket "Vaccination mot doping" en förutsättning för att få föreningsbidrag för idrottssklubbar. Läs mer om kraven på vaccination mot doping.

Barns rättigheter - barnkonventionen

Det är viktigt att barn ska slippa från kränkningar, våld mobbing och sexuella övrgrepp eller trakasserier. Barnkonventionen är numera lag, vilket innebär att staten ska säkerställa barnens rättigheter. Det gäller också olika statliga myndigheter, kommuner och regioner.

En ideell förening har inga juridiska skyldigheter att följa lagen, men däremot moraliska skyldigheter. Riksidrottsförbundet har till exempel skrivit in i stadgarna att de ska följa barnkonventionen och då gäller det.

Statliga eller kommunala bidrag för verksamhet som föreningar bedriver kan också förutsätta att föreningen jobbar aktivt efter lagen om barn rättigheter.

Vissa föreningar begär registerutdrag  ur belastningsregistret för ledare i barn- och ungdomsverksamhet. För idrottsföreningar är det en krav från Riksidrottsförbundet. Nyköpings kommun har inte ett sådant krav, men uppmanar alla föreningar att ständigt diskutera frågan och skydda barnen från brott.

Läs mer om barnkonventionen hos Barnombudsmannen.

Hur ser det ut i er förening? 

 • Har alla barn har samma rättigheter och lika värde?
 • Tänker ni alltid på barnets bästa vid beslut som rör barn?
 • Har barnen rätt till liv och utveckling?
 • Har alla barn rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad?

Läs mer...

Använd gärna Riksidrottsförbundets material om trygga idrottsmiljöer och barnens spelregler. Här finns mycket att hämta oavsett om ni sysslar med idrott eller inte. Riksidrottsförbundet har också en lathund för vad man bör tänka på vid registerutdrag 

Läs och inspireras i materialet Skapa trygga idrottsmiljöer. Många föreningar kan arbeta efter detta material oavsett typ av verksamhet.

Kontakta oss

Nyköpings Arenor Fritid

Rosvalla
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

forening@nykoping.se

Administratör

Elin Weigardh
0155-45 74 13
elin.weigardh@nykoping.se 

Föreningskonsulent

Annika Malmström
0155-45 74 36
annika.malmstrom@nykoping.se 

Sofia Jansson
0155-45 74 33
sofia.jansson@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: