Meny
Barn springer med pannlampor i mörker på ett berg

Föreningar och föreningsliv

Här hittar du information om Nyköpings föreningsliv, hur du startar en förening och vilket stöd och service du kan få. Bowla, sjung, skejta eller sy. Det finns många aktiviteter att syssla med på fritiden. Nyköpings kommun har närmare 400 föreningar och 50 000 medlemmar! 

Missa inte informationen - Föreningsbrev

Vi gör regelbundet utskick till föreningar, med viktig allmän information om vår verksamhet. Här kan du ta del av tidigare utskick

Prenumerera på nyhetsbrev

Verksamhetsbidrag 2020-2021

I december månad fattar vi beslut om ansökningarna för verksamhetsbidrag för de två kommande åren. Det är efter att Kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om budget för 2020.

Målet är att alla ska ha beslut innan årsskiftet. Under hösten går vi igenom samtliga ansökningshandlingar och kontaktar föreningar om vi har frågor. Läs mer om verksamhetsbidraget.

Föreningsträffar

Vi bjuder in till föreningsträffar vid ungefär tre tillfällen per år. Syftet med träffarna är främst information och dialog. 

  • Information om aktuella bidrag
  • Information från kommunen och föreningskonsulent
  • Dialog mellan föreningar och kommunen
  • Dialog och kunskapsutbyte mellan olika föreningar
  • Möjliggöra samarbete

Nytt bidrag till föreningars integrationsarbete 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 8 maj att föreningar i civilsamhället som arbetar med integrationsinsatser ska kunna söka bidrag för detta. Totalt 500 000 kronor avsätts för 2019. 

– Vi ser att det finns en mängd föreningar som både stödjer och kompletterar Nyköpings kommuns egna insatser inom många områden som rör integration. Det här är ett sätt att stötta dem och bidra till att de kan fortsätta med sitt arbete, säger Karina Josevski (MP) som är ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. 

Maxbeloppet per ansökan är 40.000 kronor. Aktiviteten ska ha ett tydligt integrationssyfte och vi kommer att prioritera de aktiviteter där flera föreningar samarbetar.

Läs mer och ansök om bidraget

 

Kontakta oss

Nyköpings Arenor Fritid

Rosvalla
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

forening@nykoping.se

Föreningskonsulent

Annika Malmström
0155-45 74 36
annika.malmstrom@nykoping.se 

Administratör

Timnit Habtemariam
0155-24 89 02
timnit.habtemariam@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter