Meny
Barn springer med pannlampor i mörker på ett berg

Föreningar och föreningsliv

Här hittar du information om Nyköpings föreningsliv, hur du startar en förening och vilket stöd och service du kan få. Bowla, sjung, skejta eller sy. Det finns många aktiviteter att syssla med på fritiden. Nyköpings kommun har närmare 400 föreningar och 50 000 medlemmar! 

Missa inte informationen - Föreningsbrev

Vi gör regelbundet utskick till föreningar, med viktig allmän information om vår verksamhet. Här kan du ta del av tidigare utskick

Prenumerera på nyhetsbrev

Barnkonventionen blir lag

Det innebär att staten ska säkerställa barnens rättigheter. Det gäller framför allt olika statliga myndigheter, kommuner och regioner.

En ideell förening har inga juridiska skyldigheter att följa lagen, men däremot moraliska skyldigheter.

Riksidrottsförbundet har skrivit in i stadgarna att de ska följa barnkonventionen och då gäller det för föreningar som är anslutna till Riksidrottförbundet. Ett statligt bidrag kan sätta villkor att man jobbar efter lagen och då måste man göra det för att kunna ta emot bidraget.

Läs mer om barnkonventionen hos Barnombudsmannen. Använd gärna Riksidrottsförbundets material om trygga idrottsmiljöer och barnens spelregler för diskussion och arbetsmaterial. Här finns mycket att hämta oavsett om ni sysslar med idrott eller inte. Hur ser det ut i er förening? 

  • Har alla barn samma rättigheter och lika värde?
  • Tänker ni alltid på barnets bästa vid beslut som rör barn?
  • Har barnen rätt till liv och utveckling?
  • Har alla barn rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad?

Nyköpings kommun kräver att alla föreningar som har bidrag har en kvalitetssäkring. Se över den varje år t ex vid årsmötet och titta på den ur ett barnrättsperspektiv. Läs mer om kommunens krav på kvalitetssäkring.

Föreningsträffar

Vi bjuder in till föreningsträffar vid ungefär tre tillfällen per år. Syftet med träffarna är främst information och dialog. 

  • Information om aktuella bidrag
  • Information från kommunen och föreningskonsulent
  • Dialog mellan föreningar och kommunen
  • Dialog och kunskapsutbyte mellan olika föreningar
  • Möjliggöra samarbete

Bidrag till föreningars integrationsarbete 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 8 maj att föreningar i civilsamhället som arbetar med integrationsinsatser ska kunna söka bidrag för detta. Totalt 500 000 kronor avsätts för 2019. Vi har inte fått något besked om pengar för 2020.

– Vi ser att det finns en mängd föreningar som både stödjer och kompletterar Nyköpings kommuns egna insatser inom många områden som rör integration. Det här är ett sätt att stötta dem och bidra till att de kan fortsätta med sitt arbete, säger Karina Josevski (MP) som är ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. 

Maxbeloppet per ansökan är 40.000 kronor. Aktiviteten ska ha ett tydligt integrationssyfte och vi kommer att prioritera de aktiviteter där flera föreningar samarbetar.

Läs mer och ansök om bidraget

Hitta förening

På sidan hitta en förening kan du klicka dig till föreningsregistret och där söka efter föreningar. 

Kontakta oss

Nyköpings Arenor Fritid

Rosvalla
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

forening@nykoping.se

Föreningskonsulent

Annika Malmström
0155-45 74 36
annika.malmstrom@nykoping.se 

Administratör

Timnit Habtemariam
0155-24 89 02
timnit.habtemariam@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter