Meny
Barn springer med pannlampor i mörker på ett berg

Föreningar och föreningsliv

Här hittar du information om Nyköpings föreningsliv, hur du startar en förening och vilket stöd och service du kan få. Bowla, sjung, skejta eller sy. Det finns många aktiviteter att syssla med på fritiden. Nyköpings kommun har närmare 400 föreningar och 50 000 medlemmar! 

Aktuell coronainformation 31 mars

Coronasmittan innebär en helt ny och utmanande situation som prövar hela Nyköping. Av den anledningen skickar Nyköpings kommun ut ett nyhetsbrev med uppdaterad information om kommunens arbete och information från tillförlitliga källor. Läs senaste nyhetsbrevet i sin helhet.

nykoping.se/corona kan du hela tiden hitta uppdaterad information om den sammanfattande lägesbilden i kommunen.

Hur kan vi stötta?

Från kommunens sida följer vi utvecklingen och vill som alltid ha en dialog med föreningslivet. Nya frågor som ni aldrig ställts inför tidigare kommer dyka upp och vi vill göra allt vi kan för att stötta er. Regeringen har beslutat om en miljard kronor till kultur och idrott till följd av coronavirusets effekter. Läs pressmeddelandet från Kulturdepartementet 20 mars. 

Hälften av stödet ska gå till idrotten och betalas ut av Riksidrottsförbundet, hälften till kulturen. Under tiden vi väntar på besked om hur dessa pengar ska fördelas håller vi samtidigt på att jobba fram ett möjligt stöd till föreningar som drabbas ekonomiskt.  

Vi önskar en uppdatering om vilka frågor som är viktigast för er just nu, så vi kan ge bäst stöd till rätt förening. Därför önskar vi att ni svarar på några enkla frågor ett formulär.

 

Svara på frågor om er lägesbild


Föreningslivet är alltid en positiv kraft i samhället! Det är extra viktigt i det läge Sverige står i just nu.

Information från Kultur- och fritidsnämnden i Nyköpings kommun.
Mycket i vår vardag har förändrats eller till och med satts på paus. Föreningslivet kan vara just den plats i mångas liv som blir den trygga, stabila punkten. Sammanhållningen och gemenskapen i föreningslivet kan också särskilt bidra till ett bättre mående för var och en.

– Att träffas eller umgås, om än med förändrade förutsättningar, kan ge energi och kraft till att orka med vardagen när det svajar säger Karina Josevski, ordförande Kultur- och fritidsnämnden (på bilden).

– Din förening behöver dig nu och Nyköpings medborgare behöver föreningslivet i dessa tider för ökad trygghet och stärka sammanhållningen i vårt samhälle fortsätter Karina.

Våga fundera på hur ni kan ha er verksamhet på ett nytt sätt. Kan ni ta hjälp av teknik för att mötas? Kan ni träffas utomhus i större utsträckning?

 

Missa inte informationen - Föreningsbrev

Vi gör regelbundet utskick till föreningar, med viktig allmän information om vår verksamhet. Här kan du ta del av tidigare utskick

Prenumerera på nyhetsbrev

Barnkonventionen blir lag

Det innebär att staten ska säkerställa barnens rättigheter. Det gäller framför allt olika statliga myndigheter, kommuner och regioner.

En ideell förening har inga juridiska skyldigheter att följa lagen, men däremot moraliska skyldigheter.

Riksidrottsförbundet har skrivit in i stadgarna att de ska följa barnkonventionen och då gäller det för föreningar som är anslutna till Riksidrottförbundet. Ett statligt bidrag kan sätta villkor att man jobbar efter lagen och då måste man göra det för att kunna ta emot bidraget.

Läs mer om barnkonventionen hos Barnombudsmannen. Använd gärna Riksidrottsförbundets material om trygga idrottsmiljöer och barnens spelregler för diskussion och arbetsmaterial. Här finns mycket att hämta oavsett om ni sysslar med idrott eller inte. Hur ser det ut i er förening? 

  • Har alla barn samma rättigheter och lika värde?
  • Tänker ni alltid på barnets bästa vid beslut som rör barn?
  • Har barnen rätt till liv och utveckling?
  • Har alla barn rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad?

Nyköpings kommun kräver att alla föreningar som har bidrag har en kvalitetssäkring. Se över den varje år t ex vid årsmötet och titta på den ur ett barnrättsperspektiv. Läs mer om kommunens krav på kvalitetssäkring.

Lokalansökan

För er som önskar hyra lokal regelbundet för träning eller annan aktivitet finns nu lokalbokningens lokalansökan för hösten 2020 och våren 2021. Ansökan ska vara inne senast 30 april.

Läs mer om lokalbokning på Nyköpings Arenor

Föreningsträffar

Vi bjuder in till föreningsträffar vid ungefär tre tillfällen per år. Syftet med träffarna är främst information och dialog. 

  • Information om aktuella bidrag
  • Information från kommunen och föreningskonsulent
  • Dialog mellan föreningar och kommunen
  • Dialog och kunskapsutbyte mellan olika föreningar
  • Möjliggöra samarbete

Bidrag till föreningars integrationsarbete 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 8 maj att föreningar i civilsamhället som arbetar med integrationsinsatser ska kunna söka bidrag för detta. Totalt 500 000 kronor avsätts för 2019. Vi har inte fått något besked om pengar för 2020.

– Vi ser att det finns en mängd föreningar som både stödjer och kompletterar Nyköpings kommuns egna insatser inom många områden som rör integration. Det här är ett sätt att stötta dem och bidra till att de kan fortsätta med sitt arbete, säger Karina Josevski (MP) som är ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. 

Maxbeloppet per ansökan är 40.000 kronor. Aktiviteten ska ha ett tydligt integrationssyfte och vi kommer att prioritera de aktiviteter där flera föreningar samarbetar.

Läs mer och ansök om bidraget

Hitta förening

På sidan hitta en förening kan du klicka dig till föreningsregistret och där söka efter föreningar. 

Kontakta oss

Nyköpings Arenor Fritid

Rosvalla
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

forening@nykoping.se

Föreningskonsulent

Annika Malmström
0155-45 74 36
annika.malmstrom@nykoping.se 

Administratör

Timnit Habtemariam
0155-24 89 02
timnit.habtemariam@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter