Hoppa till innehåll

Föreståndare

Det ska finnas en eller flera föreståndare utsedda för hanteringen av explosiva varor. 

Den som ansvarar för tillståndet ska utse föreståndare, vilka ska godkännas av räddningstjänsten. Föreståndare ska utses innan hanteringen av brandfarlig vara påbörjas. Om ny föreståndare utses ska du söka nytt tillstånd om godkännande av föreståndare.

Anmäl föreståndare för explosiva varor

 

Se lagkravet om föreståndare i 9 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: