Skolsköterska

Skolsköterskornas uppgift är att vara till stöd och hjälp i barns och ungdomars utveckling genom skolåren.

  • Hälsobesök
  • Mottagningsverksamhet inklusive enklare sjukvårdande uppgifter
  • Elevhälsa
  • Vaccinationer
  • Medicinsk studie– och yrkesvägledning
  • Frågor med anknytning till elevernas arbetsmiljö
  • Hälsopedagogik

Skolhälsan utgör en del i det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa barn och ungdomar med hälsoproblem och andra behov av särskilt stöd.

Uppföljning av elever i behov av särskilt stöd/medicinska funktionsnedsättningar utförs i samtliga årskurser inom grundskola, särskola och gymnasium.

Specialkost

Har du behov av specialkost? Då ansöker du om det hos skolsköterskan.

Kontakta oss

Alpha

Caroline Karlsson börjar på Alpha 191007

En vakant tjänst

 

 

Omega

Rebecca Saltell
073-149 32 93
rebecca.saltell@nykoping.se

Sofia Sandström
Föräldraledig

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: