Ansöka till Nyköpings högstadium

På Nyköpings högstadium får du som elev hög kvalitet på din skolgång med behöriga lärare, modern teknik och kompisar från världens alla hörn. Vi möter dig utifrån dina behov och intressen för att du ska utvecklas så långt som möjligt. Det är viktigt för oss är att alla elever känner sig sedda, bekräftade och som en del av skolan. 

Vi är en högstadieskola med ungefär 1300 elever och 200 medarbetare. Skolan består av två byggnader, Alpha och Omega, med cirka 5 minuters gångväg emellan. 

Varmt välkommen till oss på Nyköpings högstadium - en skola för alla! 

Ansök här.

Vår vision

På Nyköpings Högstadium för vi samman människor med olika bakgrund för att vidga förståelsen för varandra. Gemensamt skapar vi en trygg lärandemiljö där kunskap och engagemang genomsyrar vårt arbete. Vi bemöter varandra med ömsesidig respekt och tilltro. Tillsammans skapar vi arbetsro för att främja ett lustfyllt lärande. Vi har höga positiva förväntningar såväl på oss själva som på varandra, vilket motiverar oss att utvecklas.

Vi som arbetar med eleverna synliggör varje elevs behov och framtidsmål. Genom tydlig struktur, regelbunden dialog och återkoppling skapar vi förutsättningar för varje elevs optimala utveckling. Vi utmanar våra elever att nå högre mål och tror alltid att eleven kan ta ett steg till.

Alla elever som lämnar Nyköpings Högstadium är självständiga individer med förmåga att ta eget ansvar för sin framtid.

Våra kärnvärden är:

  • Respekt
  • Engagemang
  • Utveckling
  • Kunskap

Kontakta oss

Kontaktformulär