PRAO – praktik i skolan

Du som är företagare eller jobbar i en förening eller på ett arbetsställe i kommunen kan anmäla intresse för att ta emot en elev för PRAO. På så sätt hjälper du eleven att få mer information om arbetslivet inför kommande gymnasieval. 

Alla våra årskurs 8or ska ut på PRAO under våren. PRAON gäller under en (1)  vecka och de veckor som är aktuella i vår är: vecka 13, 14, 18 och 19. 

Anmäl intresse för att ta emot en PRAO-elev här

Eleverna kommer att få anmäla intresse för vilken typ av praktikplats de önskar så sker en matchning därefter. Mer information till eleverna kommer från skolan. 

Syftet med PRAO är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval och är obligatoriskt i grundskolan. 

Är du vårdnadshavare till elev på Alpha eller Omega och vill ta emot en praktikant? Du är varmt välkommen att anmäla intresse i länken ovan.