Digital PRAO

Varje år går runt 400 elever i årskurs 9 på Nyköpings högstadium ut på praktik på olika arbetsplatser, så kallad prao. Hösten 2020 lanserar vi ett nytt sätt att göra prao på – ”digital prao”. Det handlar om att på ett annat sätt än att fysiskt vara ute på en arbetsplats få kunskap om olika yrken, vilka utbildningar som leder dit, sina egna styrkor och sortering i drömmar om framtiden.

- Vi håller på och skapar ett metodmaterial som lärarna under hösten kommer använda i alla klasser i årskurs 9. Fokus är företagskännedom och arbetsmarknadskunskap och vi kommer bland annat att ta hit en digital variant av Jobbmentor för att inspirera eleverna, berättar Sofia Axelsson, studie- och yrkesvägledare på Nyköpings högstadium.

Den digitala praon lanseras i och med coronapandemin, där det svårt för skolan att garantera elevernas arbetsmiljö och trygghet om de skulle praktisera på olika arbetsplatser. Istället kommer arbetslagen i årskurs 9 genomföra motsvarande 5 halvdagar med aktiviteter kopplade till arbetsmarknadskunskap. Materialet är hämtat från bland annat Ungt Företagande, Svenskt Näringsliv, Arbetsförmedlingen, World Skills Sweden och Skolverket.

Metoder som skolan kommer att arbeta med är till exempel företagsundersökningar där eleverna får möjlighet att fördjupa sig i ett lokalt företag och rollspel kring anställningsbarhet. De 5 halvdagarna ska genomföras under vecka 45 till 51.

Lite fakta om ”prao”, praktisk arbetslivsorientering

Prao innebär att eleven ska få uppleva vad olika yrken kan innebära och hur det fungerar på en arbetsplats. Genom prao kan eleverna få egna erfarenheter i hur arbetslivet fungerar samt hur arbetet i specifika branscher går till. Prao handlar även om ge eleverna kunskaper om sina egna styrkor och förmågor för att kunna göra väl underbyggda val inför framtiden.