Meny

Gradvis återgång till undervisning på skolan från och med måndag 1 februari

Nyköpings högstadium går gradvis tillbaka till klassrumsundervisning från och med måndag 1 februari. Det betyder att eleverna kommer att ha både distansundervisning och undervisning på plats. 

Regeringen har sedan tidigare gjort det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken. Detta och rekommendationer från smittskyddsansvarig i Region Sörmland ledde till att Nyköpings högstadium gick över till distansundervisning vid vårterminens början.

Regeringen vill nu se en återgång till undervisning på plats i skolan där det är möjligt och nuvarande smittläge i vår region gör detta möjligt. Styrande i vår planering för vårens undervisning är elevernas rätt till utbildning och en anpassning av vår verksamhet för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att undvika trängsel.  

Läs mer på vår webbplats om upplägget kring gradvis återgång till undervisning på plats i skolan