Meny

Sjukanmälan

Du som vårdnadshavare måste ringa eller skicka sms varje dag som ditt barn är sjuk.

 

Alpha
0155-45 71 15 (telefonsvarare)

Omega
0155-45 76 31 (telefonsvarare)

Frånvaroanmälan via SMS för vårdnadshavare

Förutsättningar för att anmäla frånvaro via SMS 

1. För att kunna sjukanmäla via SMS behöver du logga in i Elevinfo och registrera mobilnumret som önskas användas för anmälan av frånvaro.

2. Skicka sjukanmälan bara från det registrerade mobilnumret.

3. Om mobilnummer och personnummer stämmer överens registreras anmälan om frånvaro på eleven i Elevinfo.

4. SMS om frånvaro kan skickas för heldag eller del av dag.

5. SMS måste skickas före kl 8:00 för att gälla, annars gäller skolans

registrering.

6. SMS efter kl 8:30 gäller för nästkommande vardag.

7. Ta kontakt med barnets mentor om registreringen är felaktig.

8. Inskickat SMS kan inte ändra tidigare anmälan via SMS.

Anmäl frånvaro via SMS

SMS om frånvaro skickas till telefonnummer: 073-012 12 73

Heldag:
För att anmäla frånvaro för heldag via sms skriver du:

Frånvaro Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)
Till exempel: Frånvaro 10814-TF01

Del av dag:
För att anmäla frånvaro för heldag via sms skriver du:

Frånvaro Personnummer TTMM-TTMM (från-till)
Till exempel: Frånvaro 010814-TF01 10.00 – 12.00

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: