Hoppa till innehåll

Ledighetsansökan

Om en elev behöver vara ledig från skolarbetet för enskilda angelägenheter kan klasslärare/mentor bevilja ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår. Om särskilda skäl finns kan rektor bevilja längre ledighet. 

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: