Elevhälsan

Elevhälsan på Nyköpings högstadium jobbar för att alla elever på bästa möjliga sätt ska nå målen i läroplanen.

Att du som elev trivs och mår bra både fysiskt och psykiskt är något som hjälper dig att nå läroplanens mål och det är en av våra viktigaste arbetsuppgifter att stötta dig i det. 

I elevhälsan ingår elevhälsochef, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, kurator och speciallärare. Fler kompetenser såsom skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog och socionom finns att tillgå via Resursteamet, Nyköpings kommuns centrala elevvårdsorganisation.

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta någon av oss om ni har frågor.

Kontakta oss

Rektor
Maria Eneqvist
0155-45 79 47
maria.eneqvist@nykoping.se

 

 

 

Kontaktformulär