Två elever hjälper en person som ligger i en säng
En lärare visar ett skelett för två elever

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder för arbete och vidare studier inom vård och omsorg. Sista året får du möjlighet att välja fördjupning inom funktionsnedsättning, psykiatri, sjukvård eller äldrevård.

Efter avslutad utbildning kan du söka arbete på sjukhus eller inom kommunens olika omsorgsverksamheter. Programmet ger en bra grund för dig som i framtiden vill arbete inom vårdområdet, sociala sektorn, polis eller räddningstjänst.

Programmet riktar sig till dig som vill:

  • lära dig grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom vård och omsorg
  • lära mer om människan ur fysiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv
  • främja människors hälsa och stödja varje individs förmåga att utveckla sina resurser
  • lära dig hur man möter och kommunicerar med människor i olika vård- och omsorgssituationer
  • lära dig ta hänsyn till etiska aspekter rörande arbete med människor
    vill studera vidare inom sjukvård, räddningstjänst, kriminalvård eller socialtjänst.

Vi väver samman teori och praktik för att ge en helhetssyn av programområdet.

Första året

Under första året får du grundläggande vårdkunskaper och får möjlighet att praktisera på en arbetsplats, APL.

Andra året

I årskurs två fördjupas kunskaperna om arbetet inom vårdområdet och om mänskliga relationer, du har även din andra APL-period.

Tredje året

Det är i årskurs tre som du väljer din yrkesutgång inom funktionshinder, psykiatri, sjukvård eller äldreomsorg. Dina kunskaper inom valt område fördjupas genom att ditt gymnasiearbete och din APL är kopplade till din valda yrkesutgång. I årskurs tre finns möjlighet att åka utomlands och göra din APL. Du får en yrkesexamen och blir behörig att studera vidare på högskola.  I poängplanen för läsåret 19/20 kan du se hur kurser och ämnen är fördelade under dina tre år.

Vård- och omsorgscollege

Nyköpings gymnasium är ett vård- och omsorgscollege. Denna kvalitetsstämpel garanterar hög kvalitet på utbildningen och på praktikplatser. I samarbete mellan arbetsgivare och utbildare kan utbildningen utformas för att möta arbetsgivarnas behov, vilket i sin tur innebär att elever från ett vård- och omsorgscollege är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Kontakta oss

Vård- och omsorgsprogrammet

Ansvarig skolledare
Per Ivehammar 
073-773 71 04
per.ivehammar@nykoping.se

Studie- och yrkesvägledare
Ingo Alander
073 - 149 34 21
ingo.alander@nykoping.se

 

0155-45 72 00 (knappval 2) 
nykopingsgymnasium@nykoping.se

Vi finns på Nico, besöksadress: Västra Storgatan 40

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: