Meny
Elever som hänger utanför ett skolkafé

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till gymnasiets nationella program.
Här får du möjlighet att studera så du blir behörig att söka nationellt program, annan utbildning eller förberedas för arbetslivet. Våra kvalificerade heltidsmentorer jobbar tillsammans med dig för att skapa en individuellt utformad studieplan utifrån dina framtidsmål.
Vill du komma närmare arbetslivet gör du det främst genom våra fyra
yrkesintroduktionsinriktningar och ett eventuellt vuxenspår i slutet av din utbildning.

 

Under utbildningen får du hjälp med att knyta kontakter som du har nytta av i dina fortsatta studier eller när du ska skaffa ett jobb. Du får uppleva arbetslivet genom praktik och du får delta i spännande studiebesök och aktiviteter.

Nyköpings gymnasium erbjuder dig fyra olika introduktionsprogram.

Söker du till IM under pågående läsår? Ansökan hittar du här.

Mer information om IM

Individuellt alternativ - IMA

Individuellt alternativ vänder sig till dig som inte är behörig till nationellt program eller Programinriktat val och söker en mer allmän inriktad utbildning.

Här läser du i första hand de grundskoleämnen du ännu inte har betyg i och utbildningen utformas individuellt efter dina behov och ditt mål. Undervisningen på individuellt alternativ sker i mindre grupper och utifrån dina individuella förutsättningar.

Intervju med Milad, tidigare elev på Introduktionsprogrammen, individuellt alternativ

Presentation – Individuellt alternativ Stegen

 

Yrkesintroduktion - IMY

Yrkesintroduktionen vänder sig till dig som siktar på att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram eller vill öka dina möjlighter till ett arbete. Under en period om tre år kan du läsa 500 - 800 gymnasiepoäng i yrkeskurser utifrån Skolverkets föreslagna yrkespaket.
Yrkeskurserna kombineras med grundskoleämnen och praktik utifrån din individuella studieplan. Till läsåret 21/22 finns möjligheten att söka och bli antagen via meritvärde eller via en personlig intervju. Oavsett hur du söker hanteras detta av gymnaseiantagningen.

Nyköpings gymnasium erbjuder Yrkesintroduktion inom följande inriktningar:

 

  • IMYBF - Barn och fritid, inriktning aktivitetsledare fritidshem.
  • IMYFT - Fordon och transport, inriktning reparation.
  • IMYHA - Handel och administration, inriktning handel och service.
  • IMYVO - Vård och omsorg, inriktning vårdbiträde.

Översikt YI

Språkintroduktion - SPR

Syftet med Språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med fokus på det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolans nationella program eller till annan utbildning.

Språkintroduktion är till för ungdomar från 16 år, som är nyanlända i Sverige. 
Alla elever läser svenska som andraspråk, engelska och matematik. Vi erbjuder också övriga grundskoleämnen för att nå behörighet till nationellt program på gymnasiet.
Vi erbjuder de ämnen du behöver för att klara av dina fortsatta studier på nationellt program eller på vuxenutbildningen. Hos oss utvecklar du dina kunskaper i svenska språket i alla ämnesstudier.

Vi erbjuder också praktik och praktiska ämnen för dig som är inriktad på att kunna arbeta efter studierna hos oss.

Programinriktat val - IMV

Programinriktat val ger dig som saknar godkänt betyg i engelska eller matematik möjligheten att smygstarta din utbildning på ett nationellt program. Du kommer att antas fullt ut till det nationella programmet när du blivit godkänd i det ämne du saknade. Programintriktat val berbjuds i mån av plats och söks via gymnasiewebben.

Här hittar du mer infomration.

Kontakta oss

Introduktionsprogrammen

Resultatenhetschef IM
Robert Lindqvist
0155 - 45 76 55
robert.lindqvist@nykoping.se
  
Studie- och yrkesvägledare
Sandra Atef 
073-149 30 33 
sandra.atef@nykoping.se 

Besöksadress:
Gripen
Svedelius väg 9, Nyköping

Kontakt Mentor

Nawras Altai
073-149 30 35
nawras.altai@nykoping.se

Petra Björlin
073-426 87 26
petra.bjorlin@nykoping.se

Atiqullah Fekrat
073-412 16 65
atiqullah.fekrat@nykoping.se

Shekib Aziz
073-149 32 54
shekib.aziz@nykoping.seKontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: