Meny
Elever som hänger utanför ett skolkafé

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till gymnasiet än. Här får du möjlighet att studera så du blir behörig att söka gymnasieutbildning, annan utbildning eller förbereds för arbetslivet. Här jobbar kvalificerade heltidsmentorer som tillsammans med dig skapar en individuellt utformad studieplan utifrån dina framtidsmål. Vill du komma närmare arbetslivet gör du det främst genom våra fem yrkesintroduktionsinriktningar och ett eventuellt vuxenspår i slutet av din utbildning.

Under utbildningen får du hjälp med att knyta kontakter som du har nytta av i dina fortsatta studier eller när du ska skaffa ett jobb. Du får uppleva arbetslivet genom praktik och du får delta i spännande studiebesök och aktiviteter.

Under pågående läsår kan du använda denna blankett för ansökan.

Mer information

Nyköpings gymnasium erbjuder dig fyra olika introduktionsprogram:

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ (IMA) vänder sig till dig som inte är behörig till nationellt program eller Programinriktat val och söker en mer allmän inriktad utbildning.
Här läser du i första hand de grundskoleämnen du ännu inte har betyg i och utbildningen utformas individuellt efter dina behov och ditt mål. Undervisningen på individuellt alternativ sker i mindre grupper och utifrån dina individuella förutsättningar.

Intervju med Milad som har gått Introduktionsprogrammen, individuellt alternativ

Presentation – Individuellt alternativ Stegen

 

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som siktar på att bli behörig till ett yrkesprogram eller vill öka dina möjligheter att få ett arbete. Under en tre-årsperiod (om behörighet till ett nationellt yrkesförberedande gymnasieprogram inte uppnås) läses mellan 500 - 800 gymnasiepoäng utifrån skolverkets föreslagna yrkespaket. I samband med detta kombineras praktik och eventuellt vissa grundskolämnen utifrån den individuella studieplanen. Till läsåret 2021/22 finns möjligheten att söka och bli antagen via meritvärde men också via en personlig intervju. Oavsett sökväg sköts båda sökvägarna via antagningen.

Nyköpings gymnasium erbjuder Yrkesintroduktion inom följande inriktningar:

  • Bygg och anläggning (IMYBA) med inriktning plåtslageri.
  • Barn och fritid (IMYBF) med inriktning aktivitetsledare fritidshem.
  • Fordon och transport (IMYFT) med inriktning reparation.
  • Handel och administration (IMYHA) med inriktning handel och service.
  • Vård och omsorg (IMYVO) med inriktning vårdbiträde.

Yrkesöversikt

Språkintroduktion

Syftet med Språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Språkintroduktion är till för elever som är nyanlända i Sverige och är mellan 16 och 19 år. Alla elever läser svenska som andraspråk, engelska och matematik. Vi erbjuder också övriga grundskoleämnen för att nå behörighet till nationellt program på gymnasiet.
Vi erbjuder de ämnen du behöver för att klara av dina fortsatta studier på nationellt program eller på vuxenutbildningen. Hos oss utvecklar du dina kunskaper i svenska språket i alla ämnesstudier.

Vi erbjuder också praktik och praktiska ämnen för dig som är inriktad på att kunna arbeta efter studierna hos oss.

Programinriktat val 

Programinriktat val (IMV) syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program i mån av plats och ska så snart som möjligt antas till det nationella programmet. Programinriktat val söks via gymnasiewebben.

Behörighet:

  • När du har godkänt i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen

eller

  • När du har betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska samt fyra andra ämnen

Kontakta oss

Introduktionsprogrammen

Resultatenhetschef IM
Robert Lindqvist
0155 - 45 76 55
robert.lindqvist@nykoping.se
  
Studie- och yrkesvägledare
Sandra Atef 
073-149 30 33 
sandra.atef@nykoping.se 

Besöksadress:
Svedelius väg 9, Nyköping

Kontakt Mentorer

Nawras Altai
073-149 30 35
nawras.altai@nykoping.se

Petra Björlin
073-426 87 26
petra.bjorlin@nykoping.se

Atiqullah Fekrat
073-412 16 65
atiqullah.fekrat@nykoping.se

Shekib Aziz
073-149 32 54
shekib.aziz@nykoping.seKontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: