Meny
Elever som hänger utanför ett skolkafé

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är till för dig som av någon anledning inte är behörig till gymnasiet. Här får du möjlighet att studera så att du blir behörig att söka gymnasieutbildning, förebreds för arbetslivet eller annan utbildning. Här jobbar lärare och kvalificerade handledare tillsammans med eleverna utifrån en individuellt utformad studieplan.

Under utbildningen får du hjälp med att knyta kontakter som du har nytta av i dina fortsatta studier eller när du ska skaffa ett jobb. Du får uppleva arbetslivet genom praktik och du får delta i spännande studiebesök och aktiviteter.

Alla program söks via gymnasiewebben.

Under pågående läsår kan du använda denna blankett för ansökan. 

Nyköpings gymnasium erbjuder dig fyra olika introduktionsprogram:

Programinriktat val 

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt antas till det nationella programmet. 

Behörighet:

  • En elev är behörig som har godkänt i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen
  • eller har betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska samt fyra andra ämnen

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ vänder sig till dig som inte är behörig till nationellt program eller Programinriktat val och söker en mer allmän inriktad utbildning.

Här läser du i första hand de grundskoleämnen du ännu inte har betyg i. Inriktningen utformas individuellt och utifrån dina förutsättningar. Nyköpings gymnasium erbjuder även Individuellt alternativ för elever som behöver extra lugn och ro och tydlig struktur. 

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som siktar på att bli behörig till ett yrkesprogram eller bli anställningsbar - eller om du vill kombinera studier med praktik.

Nyköpings gymnasium erbjuder Yrkesintroduktion inom följande inriktningar:

  • Vård och omsorg
  • Barn och fritid
  • Fordonsteknik
  • Handel och administration

Språkintroduktion

Syftet med Språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. 

Språkintroduktion är till för elever som är nyanlända i Sverige och är mellan 16 och 20 år. Grundskollärare, SVA-lärare, modersmålslärare och kvalificerade studiehandledare arbetar tillsammans med elevgruppen. Kurator, skolsköterska, specialpedagog, praktiksamordnare och studie- och yrkesvägledare finns kopplade till verksamheten.

Alla elever läser svenska som andraspråk, engelska och matematik. Vi erbjuder också övriga grundskoleämnen för att nå behörighet till nationellt program på gymnasiet. 

Vi erbjuder de ämnen du behöver för att klara av dina fortsatta studier på nationellt program eller på vuxenutbildningen. Hos oss utvecklar du dina kunskaper i svenska språket i alla ämnesstudier. 

Vi erbjuder också praktik och praktiska ämnen för dig som är inriktad på att kunna arbeta efter studierna hos oss.

Kontakta oss

Introduktionsprogrammen

Resultatenhetschef IM
Robert Lindqvist
0155 - 45 76 55
robert.lindqvist@nykoping.se


Studie- och yrkesvägledare
Sandra Atef 
073-149 30 33 
sandra.atef@nykoping.se 

Kontakt Nyköpings gymnasium

Telefon: 0155-45 72 00
nykopingsgymnasium@nykoping.se

 

Besöksadress:
Svedelius väg 9, Nyköping


Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: