NIU Orientering

Är du intresserad av att kombinera dina gymnasiestudier med en fortsatt satsning på orientering? Då är NIU Orientering vid Nyköpings gymnasium rätt val för dig.

Till NIU Orientering kan du söka från hela landet. Vi finns för att underlätta för dig som vill satsa på en elitkarriär eftersom du hos oss kan förena träning och tävling med studier på ett nationellt gymnasieprogram.

Du läser i en klass på ett gymnasieprogram tillsammans med andra. Vid sidan om studierna har du orienteringsundervisning och träning tillsammans med andra orienteringselever. Skolan lägger scheman som ger utrymme för träning och totalt utnyttjas ungefär fem schemalagda veckotimmar till träning på dagtid.

Ansökan

Om du vill söka NIU görs detta direkt till Svenska Orienteringsförbundet (SOFT), senast 1 december året innan du ska börja.

Du måste sedan söka ett gymnasieprogram, precis på samma sätt som alla andra elever på din skola söker till vanliga gymnasieprogram. Ansökningsperioden till gymnasieskolan i Nyköping är i februari varje år. Du kan läsa mer på Mitt Gymnasieval.

Träningsmöjligheter

Sörmlandsterrängen erbjuder mycket utvecklande teknikträning. Småskuren kustterräng och Kolmårdens stora vildmarksområden ger stor variation i träningsinnehållet. De lokala klubbarna OK Måsen, Nyköpings OK och OK Hällen producerar hela tiden nya och reviderade kartori skala 1:10 000 och 1:15 000. Klubbarna har också kommit en bra bit på väg med att rita sprintkartor över hela Nyköpings tätort. I Nyköping finns en inomhushall för friidrott och andra idrottshallar som vi använder för att bredda träningen. Varje läsår planeras läger både inom landet och utomlands.

Ekonomi

Du som antas till en gymnasiutbildning får automatiskt studiebidrag via CSN. Inackorderingsbidrag kan sökas för hjälp med kostnaden för boende och resor till och från hemorten och detta bidrag varierar från år till år och från kommun till kommun. Ta kontakt med din kommun för att ta reda på vad som gäller dig. Din hemkommun står också för kostnaderna för det gymnasieprogram du valt. För NIU-elever skrivs ett avtal mellan skolkommun och hemkommun.

Kontakta oss

Instruktör
Jan Sundbüe 
073 - 773 76 99 
jan.sundbue@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: