Idrottsutbildningar

Vill du kombinera en seriös idrottssatsning med dina gymnasiestudier? Då har Nyköpings gymnasium de perfekta möjligheterna. Det finns två kvalitetssäkrade idrottsutbildningar, Riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). 

RIG – Riksidrottsgymnasium i kanot

Här studerar du vid något av Nyköpings gymnasiums många nationella program samtidigt som du satsar på målvedveten elitträning i antingen slätvatten eller slalom. Du blir väl omhändertagen av såväl tränare som lärare inom programmet du valt. Läs mer om RIG Kanot.

NIU - Nationellt godkänd idrottsutbildning

NIU vänder sig till dig som vill kombinera en seriös idrottssatsning med gymnasiestudier. Utbildningen erbjuder träning i din specialidrott upp till tre gånger i veckan på skoltid. Antalet platser är begränsade och uttagning sker på dina idrottsmeriter i kombination med dina grundskolebetyg.

NIU innebär att du studerar vid ett nationellt program vid Nyköpings gymnasium och får full behörighet för vidare studier. Du läser 400 poäng i din idrott inom programfördjupning och individuellt val. Du läser både praktik och en del teori med ämnen såsom näringslära, skador, träningslära, doping, mental träning. Andra idrottsrelaterade kurser kommer att erbjudas som utökad studiekurs. 

Idrott och hälsa - specialisering

Här kombinerar du gymnasiestudier med idrott inom ramen för det individuella valet. Du läser 100-200 poäng i den idrott du önskar specialisera dig och du kommer att ha möjlighet till träning 1-2 pass/vecka under skoltid. Du väljer din idrott och vi schemalägger detta med egna lärare, instruktörer och i samverkan med din förening. Läs mer om Idrott och hälsa specialisering.

Ekonomi

Du som antas till en gymnasieutbildning får automatiskt studiebidrag via CSN. Inackorderingsbidrag kan sökas för hjälp med kostnaden för boende och resor till och från hemorten och detta bidrag varierar från år till år och från kommun till kommun. Ta kontakt med din kommun för att ta reda på vad som gäller dig. Din hemkommun står också för kostnaderna för det gymnasieprogram du valt. För NIU-elever skrivs ett avtal mellan skolkommun och hemkommun.

Kontakta oss

Fotboll
Jonatan Hansson
jonatan.hansson@nykoping.se

Handboll
Mikael Gustavsson
073 - 412 15 10
mikael.gustavsson@nykoping.se

Innebandy 
Maria Hagfalk-Woss 
073 - 662 23 18 
maria.hagfalk.voss@nykoping.se

Idrott och hälsa - specialisering 
Per Gustafsson 
073 - 773 71 47 
per.gustafsson@nykoping.se

Kanot Slätvatten
Danny Hallmén
073-625 41 98
danny.hallmen@nykoping.se

Orientering
Jan Sundbüe 
073 - 773 76 99 
jan.sundbue@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny