Två elever sitter och tittar i en tidning, en annan håller på med en dator
Elever går i en skolkorridor
En lärare och tre elever vid ett bord

Ekonomiprogrammet

På ekonomiprogrammet utbildas du för en djupare kunskap inom företagsekonomi och juridik. Vi jobbar med projekt som inbegriper flera ämnen samtidigt, ibland även med internationella relationer, och vi har samarbete med olika företag och Ung Företagsamhet, där man får prova på att starta, driva och avveckla ett företag.

Programmet riktar sig till dig som vill:

  • lära dig hur ett företag är uppbyggt och fungerar
  • lära dig hur man startar och driver ett eget företag
  • lära dig grunderna i juridik för individ och företag och/eller
  • skaffa dig en bred behörighet till högskolan/universitet

Under utbildningen lär du dig om hur ekonomin påverkar vårt samhälle. Vi skapar också kontakter med företag och myndigheter genom besök bl.a. på rättegångar och hos olika företag. Under ditt sista år får du också driva ett eget UF-företag.

För språkstudier kan du välja mellan fyra olika språk; franska, italienska, spanska och tyska som du kommer att läsa i ett, två eller tre år beroende på vilka val du själv gör. Du kan antingen fortsätta med ett språk som du läst på grundskolan eller börja med något nytt. Du som läser modersmål kan naturligtvis göra detta istället – eller i kombination med ett annat språk.

Efter dina tre år på ekonomiprogrammet har du fått god inblick i hur näringslivet fungerar och är väl förberedd för att studera vidare, få jobb eller kanske starta eget företag. Du har även möjligheten att bli Diplomerad gymnasieekonom, vilket visar att du har särskild kompetens inom ekonomi.

Under årskurs ett presenteras programmets olika inrikningar. På våren i årskurs ett gör du ett val av inriktning inför årskurs 2. 

Programmet har två inriktningar:

Ekonomi

Inom företagsekonomi lär du dig om hur man startar och driver företag, hur man gör beräkningar, utvecklar sin produkt, marknadsför och organiserar företaget. Du får även utbildning i ekonomisystem för administration och bokföring. 
I poängplanen för läsåret 19/20 kan du se hur kurser och ämnen är fördelade under dina tre år.

Juridik

Inom de juridiska kurserna lär du dig om lag och rätt i ett demokratiskt samhälle och hur vi påverkas av internationell rätt. Du tränas i din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem genom studier av bland annat lagar och domar.
 I poängplanen för läsåret 19/20 kan du se hur kurser och ämnen är fördelade under dina tre år.

Kontakta oss

Ekonomiprogrammet

Ansvarig skolledare
Per Ivehammar
per.ivehammar@nykoping.se
073-773 71 04

Studie- och yrkesvägledare
Ingo Alander
073 - 149 34 21
ingo.alander@nykoping.se

 

 

0155-45 72 00 (knappval 2)
nykopingsgymnasium@nykoping.se

Besöksadress: Västra Storgatan 40 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: