Hoppa till innehåll
En elev arbetar vid en maskin och en annan tittar på
Elever snickrar
En elev målar en vägg

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Vi blandar teori med praktik och under andra och tredje året får du arbeta på en arbetsplats under ett antal veckor, så kallad APL.

Vill du skaffa dig goda framtidsmöjligheter och i framtiden arbeta som till exempel snickare, murare, plattsättare, målare och plåtslagare? Bygg- och anläggningsprogrammet är ett brett program som ger dig många framtida valmöjligheter.

Under praktiken möter du yrkeskunniga förebilder och utbildningen ger dig möjlighet att börja jobba direkt efter examen eller fortsätta studera på till exempel en yrkeshögskola. Arbetsmarknaden är god i Nyköping med omnejd och i regel får våra elever jobb direkt efter gymnasiet. 

Programmet riktar sig till dig som vill:

  • ha ett fritt och omväxlande arbete med många möjligheter
  • arbeta i små arbetslag och där arbetsplatserna skiftar
  • arbeta med moderna maskiner, men också med gediget gammalt hantverk
  • få en grundläggande behörighet till fortsatt utbildning och möjlighet att varva studier med arbetsplatsförlagd utbildning
  • ha stora möjligheter till jobb efter dina gymnasiestudier

På Bygg- och anläggningsprogrammet blandas teori med praktik. Under andra året får du möjlighet att arbeta på en arbetsplats under ett antal veckor (APL). Programmet har åtekommande EU-samarbete där eleverna är med och är delaktiga i olika projekt.

På programmet lägger vi stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa. Vi arbetar även för ett hållbart samhälle genom att använda miljöanpassade tekniker och material.

Vi arbetar också med Hjärngym, ett utvecklingsprojekt med syfte att ge elever och personal mer kunskap om hur livsstil påverkar hälsan. Genom ökad kunskap finns stor möjlighet att skapa optimala förutsättningar för inlärning och utveckling.

Du får en yrkesexamen men kan också göra kursval i exempelvis svenska och engelska för att få grundläggande högskolebehörighet för att studera på högskola.

Under årskurs ett (1) presenteras programmets olika inrikningar. På våren i årskurs ett gör du ett val av inriktning inför årskurs 2. 

Programmet erbjuder tre inriktningar:

Byggnation

(Motsvarar inriktning Husbyggnad på Mitt Gymnasieval)

Inriktningen ger dig kunskap om byggnation och renovering av olika typer av byggnader. Du får kunskaper som gör att du kan arbeta som exempelvis snickare, plattsättare eller murare. 

Vilka ämnen läser jag på inriktning Byggnation? Läs mer på poängplanen för läsåret 21/22

Måleri

Inriktningen ger dig kunskap om ny- och ommålning, uppsättning av olika väggbeklädnader och färg. Du får kunskaper som gör att du kan arbeta som exempelvis målare. 

Vilka ämnen läser jag på inriktning Måleri? Läs mer på poängplanen för läsåret 21/22

Plåtslageri och ventilation

Här får du grundkunskaperna för plåtslageri och lär dig mer om plåtslageriprocessen. Du läser även ventilationsplåtslageri och kan fördjupa dig inom ventilation. 

Vilka ämnen läser jag på inriktning Plåtslageri och ventilation? Läs mer på poängplanen för läsåret 21/22

Kontakta oss

Bygg- och anläggningsprogrammet

Tf Resultatenhetschef
Erik Pettersson
073-149 34 25
erik.pettersson@nykoping.se

Studie- och yrkesvägledare
Cicci Lindvall
073-662 21 94
cicci.enlgund.lindvall@nykoping.se

Kontakt Nyköpings gymnasium

0155-45 72 00
nykopingsgymnasium@nykoping.se


Besöksadress:
Svedelius väg 9, Nyköping


Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: