Hoppa till innehåll

Enjoy the learning environment

Elever och lärare på Handels- och administrationsprogrammet deltog under 2015 och 2016 i NORDPLUS junior-projektet "Enjoy the learning environment", ett samarbete mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Estland. 

Projektet bestod av fem träffar under läsåret - en träff i respektive land där eleverna delades in i tvärgrupper och jobbade med olika teman. Inför varje träff förberedde sig eleverna i respektive skola med att göra frågor, presentationer och filmer.

I projektes blogg kan du ta del av alla de presentationer och filmer som gjorts under projektets gång. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: